Slik blir søknaden deres vurdert – akkreditering

Når dere har sendt inn søknaden, blir den vurdert av to eksperter.

Dere får poeng i tre kategorier. Søknaden må få minst 70 av 100 poeng for å kunne få støtte. Samtidig må den ha over 50 % i hver kategori. I tillegg blir kapasiteten deres vurdert. Les mer om dette lenger ned.

Akkrediteringen som gis, vil ha en skår, som har betydning for fordelingen av de tilgjengelige tilskuddsmidlene.

1. Sjekk om dere oppfyller kravene til relevans

I den første kategorien vurderes det om organisasjonen og aktivitetene deres er relevante for ungdomsfeltet og for målsettingen for akkreditering i Erasmus+. Dere kan få opptil 20 poeng og må minst få 10 poeng.

Følgende vil bli vurdert:

 • Organisasjonens formål
 • Målgruppe
 • Faste aktiviteter
 • Erfaring fra ungdomsfeltet

2. Sjekk om dere oppfyller kravene til strategisk utvikling

Her blir det vurdert i hvilken grad:

 • målene deres er relevante og i samsvar med målsettingene for akkreditering i Erasmus+ og i EUs ungdomsstrategi
 • de planlagte aktivitetene bidrar til å takle behovene og målsettingene dere har beskrevet
 • de planlagte aktivitetene gir fordeler for organisasjonen, deltakerne, partnerorganisasjoner og har et potensiale for en bredere innvirkning (f.eks på lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå)
 • målsettingene og de planlagte Erasmus-aktivitetene er integrert i organisasjonens ordinære arbeid og aktiviteter
 • organisasjonen deres bidrar til inkluderingsstrategien i Erasmus+-programmet
 • organisasjonen deres jobber med ett eller flere av følgende prinsipper:
  • bærekraft
  • aktiv deltakelse i Erasmus-nettverket
  • virtuelle komponenter

Dere kan få opptil 40 poeng og må minst få 20 poeng.

3. Sjekk om dere oppfyller kravene til kvalitet

Her blir det vurdert i hvilken grad:

 • målsettingene og aktivitene er tydelige og samsvarer med organisasjonens ressurser
 • partnerskapene gir gjensidig utbytte
 • i hvilken grad partnerskapene bidrar til å få nye og mindre erfarne organisasjoner på banen, hvis relevant
 • dere har gode tiltak for å sikre kvalitet i aktivitetene og sikkerhet for deltakerne
 • ungdommer deltar aktivt i alle faser av aktivitetene
 • læringsmetodene er passende, og bidrar til refleksjon og dokumentasjon av læring
 • metodene for å vurdere måloppnåelse og risikostyring er passende og effektive
 • tiltakene for å dele resultatene av aktivitetene både innad og utenfor de deltakende organisasjonene er passende og effektive

Dere kan få opptil 40 poeng og må minst få 20 poeng.

4. Operasjonell og økonomisk kapasitet

I tillegg til den kvalitative vurderingen beskrevet ovenfor vil vi også vurdere om dere har operasjonell og økonomisk kapasitet til å gjennomføre de aktivitetene dere har beskrevet.

 • Operasjonell kapasitet vil bli vurdert på grunnlag av søknaden (inkludert informasjon om tidligere deltakelse i Erasmus-programmet) og dokumentene dere har lastet opp i «Organisation Registration System».
 • Økonomisk kapasitet – dere må ha tilstrekkelig finansiering til å opprettholde regelmessige/faste aktiviteter i løpet av perioden som aktivitetsplanen gjelder for. Den økonomiske kapasiteten vil ikke bli sjekket i akkrediteringssøknaden, men vil bli sjekket når dere har mottatt akkrediteringen og søker om prosjektstøtte i de årlige utlysningene.

Husk at organisasjonen må ha minst to års erfaring fra ungdomsfeltet for å søke om akkreditering.

Lurt å vite:

 • Du kan sende inn søknaden på norsk eller engelsk.
 • Behandlingstiden er foreløpig ukjent. Vi kommer tilbake med mer informasjon.
 • Vi kan også be om tilleggsdokumentasjon for å bekrefte informasjonen som er inkludert i søknaden. Dette kan f.eks. være årsrapporter, dokumentasjon på tidligere aktiviteter og CV-en til personer som er ansvarlige for prosjektene. I noen tilfeller kan det være aktuelt med en telefonsamtale eller et besøk hos dere for å kunne gi en god vurdering av søknaden.