Bruk Youthpass i prosjektet

Youthpass er et deltakerbevis og læringsverktøy som beskriver aktivitetene deltakerne har vært med på. Det er en attest på at de ved å delta på internasjonale aktiviteter har fått kompetanse som er verdifull både for dem selv og for samfunnet.

1. Les om hvorfor dere skal bruke Youthpass

Formålet med Youthpass er å styrke anerkjennelsen av den læringen som foregår utenfor det formelle skolesystemet, for eksempel i en utveksling.

Deltakerbevis

Formell læring fører som kjent fram til et vitnemål, fagbrev, diplom e.l. – et bevis på det man har lært på skole, høgskole eller universitet. Youthpass er en måte å gi deltakerne noe tilsvarende når de har deltatt på aktiviteter med ikke-formelle læringsmetoder. Å få dokumentert denne erfaringen kan være nyttig når man skal søke jobb og i mange andre sammenhenger.

Bevisstgjøring av egen læring

Gjennom å evaluere egen innsats og læring, vil man bli mer bevisst på det man har lært og oppnådd.

Youthpass gir rom for refleksjon rundt deltakernes egen læring, og kan også hjelpe dere med å legge til rette for målrettet læring gjennom hele prosjektet.

På Youthpass’ nettsider (ekstern link) finner dere tips til metoder for å integrere Youthpass i aktivitetene. Her ligger også beskrivelsen av nøkkelkompetansene som Youthpass er bygget opp rundt, og hjelp til å sette i gang tankene hos deltakerne om hvordan de utvikler disse gjennom å være med i prosjektene.

Bruk Youthpass aktivt

En god beskrivelse av hvordan dere skal bruke Youthpass gir mer poeng i søknadsvurderingen. La derfor Youthpass være en integrert del av evalueringen av aktiviteten både underveis og i etterkant.

2. Kom igang med Youthpass

Lag en brukerkonto (ekstern link) til organisasjonen som skal utstede deltakerbeviset på Youthpass’ nettside.

Den som er ansvarlig for Erasmus+ ungdom-prosjektet lager Youthpass til alle deltakerne på nettsiden. Legg inn prosjektnummer, innholdet i prosjektet og navnene til alle som er med i prosjektet. Informasjon om deltakerne kan enkelt lastes opp fra et excel-dokument.

Usikker på hvordan det gjøres? På demo-siden (ekstern link) kan dere lage test-Youthpass og se hvordan selve beviset blir seende ut.

3. La deltakerne sette ord på det de har lært

Når dere er logget inn og har lagt til informasjon om prosjektet, sender dere invitasjon til deltakerne. De mottar hver sin link på e-post og kan begynne å fylle ut det de har lært i løpet av prosjektet. De trenger bare fylle inn de kategoriene som er relevante.

De fleste vil trenge litt veiledning når de skal begynne å beskrive sin egen læring, så vi vil anbefale dere å sette av litt tid til dette på programmet den siste dagen eller på slutten av hver dag. Velg det som passer best i deres prosjekt. De kan også fylle ut dette når de har kommet hjem.

Youthpass beskriver nøkkelkompetansene deltakere har tilegnet seg:

  • Språklig kompetanse
  • Personlig, sosial og læringsmessig kompetanse
  • Medborgerkompetanse
  • Entreprenørskapskompetanse
  • Kompetanse innenfor kulturell bevissthet og uttrykksevne
  • Digital kompetanse
  • Matematisk kompetanse og kompetanse innenfor naturvitenskap, teknologi og ingeniørvirksomhet
  • Lese- og skrivekompetanse

4. Utsted Youthpass

Når deltakerne har fylt ut Youthpasset sitt, kan dere godkjenne det, skrive det ut og signere.

Lurt å vite:

  • Alle som deltar på gruppeutveksling, frivillig arbeid, opplæring for ungdomsarbeidere og ungdomsstyrte prosjekter har krav på å få Youthpass når prosjektet er ferdig.