Endelig premiere for internasjonalt teaterprosjekt

Den 19. august har en stor teaterforestilling for ungdom premiere i Litauen. Forestillingen Tower of Babel - Planet Earth/Game over/Reset har norsk regissør, og er en del av et samarbeidsprosjekt mellom kunstnerkompanier fra fire land.

To skuespillere i et teaterstykke

Det er samarbeidspartnerne fra fire land som har søkt prosjektmidler og som setter opp forestillingen. De kaller prosjektet og nettverket Participate in your life og består av K:13 scenekunst fra Norge, Nasjonalteateret i Kaunas, Litauen, det islandske dansekompaniet Bird & Bat og ungarske Káva Kulturális Műhely, som er ledende innen interaktivt teater i Europa. De har jobbet siden 2018 med å undersøke ulike metoder for å involvere et ungt publikum i scenekunst. Gjennom hele produksjonen har ungdommer fra målgruppa (14-16 år) vært involvert. I en pressemelding sier det norske kunstnerkompaniet K:13 scenekunst:

- Som et forarbeid ble ungdommer i Norge, Island, Ungarn og Litauen intervjuet. Vi har også hatt en rekke workshops i alle partnerlandene. Vårt mål er å produsere en forestilling som tar unges meninger, valg og muligheter på alvor. Deres egne liv er det handlingen tangerer, og deres stemme skal gis en arena for synliggjøring både i utviklingen av forestillingen og i selve avviklingen på scenen.

Interaktivt teater betyr altså at tilskuerne kan ta aktivt del i hva som skal skje på scenen, og på denne måten også tenke over valgene man tar i livet ellers.

Prosjektet Participate in your life fikk støtte gjennom Erasmus+ etter en ekstra utlysning på senhøsten 2020 rettet spesielt mot kultursektoren. K:13 scenekunst fikk sammen med samarbeidspartnerne innvilget 100 350 euro gjennom ordningen Strategiske partnerskap (nå Store samarbeidsprosjekter).

Forestillingen “Tower of Babel - Planet Earth/Game over/Reset” er regissert av prisbelønte Hilde Brinchmann fra Norge og produseres av Nasjonalteatret i Kaunas i samarbeid med det norske
produsentselskapet Syv mil. Premieren i Kaunas blir etterfulgt av en flere år lang turné i både Litauen, Norge, Island og Ungarn. Forestillingen er rettet mot ungdom i alderen 14 til 16 år.