Store samarbeidsprosjekter

Har organisasjonen din en fantastisk idé? Og lyst på erfaring innen internasjonalt samarbeid? Denne støtteordningen støtter langvarige samarbeid med mål om å utvikle eller lage noe nytt eller dele gode ideer på ungdomsfeltet.

Dere kan samarbeide med organisasjoner i land i Europa eller i EUs naboregioner. Ordningen er fleksibel og åpner for mange ulike prosjekter.

Prosjektene skal skape positiv og langvarig effekt for deltakende organisasjoner og personer som direkte eller indirekte er involvert i prosjektaktivitetene. Resultatene skal være overførbare og om mulig ha en sterk tverrfaglig dimensjon.

Store samarbeidsprosjekter tildeles større summer og har lengre prosjektperiode enn små samarbeidsprosjekter, som retter seg mot mindre grasrotorganisasjoner.

Prosjektene skal jobbe for én eller flere av følgende mål:

 • å fremme aktivt medborgerskap, initiativ fra ungdom og ungt entreprenørskap
 • å øke kvaliteten på ungdomsarbeid
 • at ungdom får kompetanse og ferdigheter som gir bedre tilgang til arbeidsmarkedet
 • forsterke koblingen mellom politikk, forskning og praksis

Neste søknadsfrist: 1. oktober 2024 kl. 12.00 (på dagtid).

Søknadsportalen åpner et par måneder før fristen. Mens du venter kan du finne en mal for søknadsskjemaet her: Søknadsmal store samarbeidsprosjekter

Når det elektroniske søknadsskjemaet er åpent, finner du det i EUs søknadsportal under. Se etter skjema som er merket med KA220-YOU / Cooperation partnerships:

Veiledning

Søke støtte til store samarbeidsprosjekter. Steg for steg.

Ta kontakt med oss!

Og hold den.

Har dere en god idé til et internasjonalt samarbeidsprosjekt og har lyst til å søke prosjektmidler fra Erasmus+ ungdom, hjelper vi dere gjerne i gang med søknaden. Og dere: husk at selv om søknadsskjemaene til EU kan se litt overveldende ut første gang, har vi gjort dette mange ganger før. Vi kan bistå dere gjennom hele prosessen. Dere finner oss her.

Finn partner!

Denne støtteordningen krever at dere gjennomfører prosjektet i samarbeid med en internasjonal partner. Kanskje dere er del av et internasjonalt nettverk, eller har en vennskapskommune dere samarbeider godt med? Har dere en partner allerede, er dere klare til å begynne planleggingen sammen med dem. Mangler dere partner, kan dere for eksempel bli med på et kontaktseminar hos oss. Der møter dere organisasjoner fra hele Europa som jobber med det samme som dere, og kanskje kan dere finne en samarbeidspartner dere har lyst til å gjennomføre et prosjekt sammen med. Når det dukker opp et kontaktseminar som er aktuelt for norske søkere, legger vi det ut her.

Planlegg!

Hva vil dere oppnå med prosjektet deres? Hvem skal dere involvere? Hvilke behov ønsker dere å dekke? Og hvordan skal dere få det til?

Bruk gjerne spørsmålene i søknadsskjemaet til å hjelpe dere å planlegge prosjektet. Jo bedre dere beskriver målene for prosjektet og hvordan dere skal gjennomføre det, desto høyere skår får søknaden av oss.

I planleggingsfasen kan det være lurt å ta en kikk på oversikten over de ulike summene dere kan søke på i prosjektet, såkalte «lump sum», og hva det innebærer. Den kan du finne her.

Send inn søknad!

Søknaden må sendes inn gjennom EU sin søknadsportal. Om det er første gang dere søker må dere først opprette et OID-nummer og en EUlogin.  I søknadsskjemaet skal dere beskrive hva prosjektet handler om, hvem som søker, hvorfor og hvordan dere skal gjennomføre det og hvilke resultater dere skal oppnå. Dere blir også bedt om å forklare budsjettet deres.

Skjemaet er på engelsk, men dere må gjerne skrive svarene på norsk dersom dere samarbeider med skandinavisktalende partnere. Har dere spørsmål om søknadsskjemaet er det bare å ta kontakt.

Det er flere søknadsfrister hvert år. Her finner dere årets frister. Husk at fristen alltid er kl. 12.00 på dagtid.

Gjennomfør prosjektet!

Når dere har søkt om støtte fra oss, tar det ca. tre måneder før dere får svar på søknaden. Svaret blir sendt til organisasjonens digitale postkasse. Dere vil få en kontrakt som dere må lese nøye gjennom, skrive under, og sende tilbake til oss. Noen uker etter at kontrakten er signert, mottar dere pengene fra oss.  Da er det bare å sette i gang med prosjektet!

Spre resultater!

Vis fram hva dere har fått til! Gjør prosjektet deres kjent for andre, og formidle resultatene dere har oppnådd slik at andre kan ha nytte av det dere har fått til. Resultater kan vises fram i EU sin prosjektportal, i lokalavisa, eller gjennom andre medieplattformer dere mener er nyttige for deres prosjekt. Materiell som dere lager i forbindelse med prosjektet må ha EU-logoen og info om at prosjektet er støttet av EU. Her finner dere våre tips til hvordan dere kommuniserer godt om prosjektet deres.

Rapporter!

Når prosjektperioden er over har dere 60 dager på dere til å fylle inn en rapport. Her skriver dere hvordan prosjektet har gått, hvem som har deltatt og hva dere har oppnådd. Detaljene for hva dere må ha med i rapporten står i kontrakten og vedleggene dere får før prosjektet starter. Lump sum- guiden gir også nyttig informasjon rundt rapportering.

Hvem kan søke

Alle typer organisasjoner og institusjoner som har en klar tilknytning til ungdomsfeltet og har vært etablert i minst to år, kan søke om støtte fra denne støtteordningen. For å kunne få innvilget støtte må effekten av prosjektet komme barn og unge til gode.  

 • Private eller offentlige organisasjoner i programland
 • NB! Organisasjoner fra partnerland kan være med i samarbeidet, men ikke som søkere

Betingelser

  • Minst tre organisasjoner fra tre forskjellige programland må være med 
  • Prosjektperioden skal vare mellom 12 og 36 måneder 
  • Aktivitetene i prosjektet må foregå i landene som er med i prosjektet. 
  • Samme organisasjon eller institusjon kan ikke være søker eller partner i mer enn 10 søknader totalt per frist. 
  • Et stort samarbeidsprosjekt består av fire faser: Planlegging, forberedelse, gjennomføring og oppfølging/etterarbeid. Samtlige involverte organisasjoner i partnerskapet bør ta en aktiv rolle i alle prosjektfasene. 

  Alle betingelsene finner du her: EU-kommisjonens guide til Store samarbeidsprosjekter

  Slik behandler vi søknaden din

  • Formelle krav: Bufdir sjekker først at prosjektet oppfyller alle formelle kriterier.  
  • Kvalitetsvurdering: søknaden blir evaluert av uavhengige eksperter etter fastsatte kriterier.  
  • Operasjonell kapasitet: Bufdir gjennomfører en kontroll for å vurdere om søkeren har nødvendig faglig kompetanse, kvalifikasjoner og kapasitet for å kunne gjennomføre prosjektet på en forsvarlig måte.    

  Kom i gang med prosjekt og søknad

  Lurt å vite

  • Her finner du opptak av et informasjonswebinar vi holdt om store og små samarbeidsprosjekter i februar 2022 (ekstern lenke). Det kan være nyttig å kikke på! 
  • For store og små samarbeidsprosjekt gjelder det også andre regler ved endringer i prosjektet. Dere kan lese mer om det her. 

  Rune Hjalmar Espeland

  Kontaktperson for store og små samarbeidsprosjekter

  996 40 585