Har du innspill om Ungdomsåret 2022?

I 2022 markerte vi Europeisk ungdomsår (European Year of Youth). Nå ønsker Europakommisjonen innspill fra de som var med å markere året.

Kommisjonen har blant annet publisert en høring slik at alle kan gi innspill før de lager en oppsummering av Ungdomsåret 2022. Det er åpen mellom 17. mars og 14. april:

De har også lagt ut en egen spørreundersøkelse for ungdommer som var med å markere året. Gå inn på lenkene under for å gi dine innspill:

Undersøkelse for ungdommer - gi din evaluering!