Europeisk ungdomsår 2022

2022 ble utnevnt av EU til å være Europeisk ungdomsår. I den forbindelse lyste vi ut midler til å gjennomføre aktiviteter som kunne være med å markere året.

Det europeiske ungdomsåret får en offisiell avslutning i mai 2023.

Gi innspill

Markerte du ungdomsåret? EU vil gjerne ha dine innspill! Gå til denne siden for å se hvordan du som ungdom eller voksen kan gi innspill om ungdomsåret 2022.

Opprinnelig informasjon om Europeisk ungdomsår 2022

Har dere har en idé til en aktivitet som bidrar til at ungdom blir hørt eller at ungdom får informasjon om hvilke muligheter som finnes, da bør dere søke om støtte fra oss. Vi deler nå ut opp til 30.000 kroner til lokale aktiviteter som markerer Europeisk ungdomsår i Norge. 

To år med pandemi har hatt store konsekvenser for ungdom. Strenge tiltak har påvirket jobb, studier, reiseplaner, fritidsaktiviteter og sosialt liv. EU har derfor vedtatt at i år skal ungdommer ta livet tilbake. Derfor er 2022 Europeisk ungdomsår!  

Året skal bidra til at ungdommers behov, ønsker og meninger blir hørt. Det skal føre til at ungdommer får delta i debatter og diskusjoner som angår dem, inkludert de som normalt ikke deltar på sånne ting. Etter to år med nedstengning har ungdom endelig muligheten til å fullt ut delta i fritidsaktiviteter eller å reise, og da bør de få vite mer om de mange tilbudene som finnes, enten det er lokalt eller i utlandet.  

Ungdommer, fritidsklubber og ungdomsorganisasjoner over hele Europa skal delta på markeringen av Europeisk ungdomsår. Har dere lyst til å bli med?  

Disse kan søke  

 • Fritidsklubber 
 • Frivillige organisasjoner  
 • Ungdomsråd 
 • Ungdomsinformasjonskontorer 
 • Kommuner og andre offentlige instanser 

Det er fritidsklubben, kommunen eller organisasjonen som søker, men ungdommer skal være involvert i aktiviteten fra start til slutt. 

Praktisk informasjon

 • Søknadsskjema finner dere her. 
 • Det er ingen søknadsfrist, og vi behandler søknader fortløpende til det er tomt for penger.
 • Dere kan søke om maksimum 30.000 kroner per aktivitet. 
 • Dere må gjennomføre aktiviteten innen 31. desember 2022.  

Type aktivitet

Dere står fritt til å velge hva slags aktivitet dere vil gjennomføre, og vi håper vi får inn søknader om både små og store aktiviteter i hele Norge. Dere kan søke om et par hundre kroner til en pizzakveld med diskusjon om ungdomsmedvirkning på ungdomsklubben, eller dere kan søke om flere tusen kroner til å samle mange ungdommer og lokale politikere for å diskutere hva som er viktig for dem. Vi har en ganske bred definisjon av aktivitet, og det kan være alt i fra en nettbasert kampanje til et offentlig arrangement.    

Noen eksempler:  

 • Informasjonsmøte/samling 
 • Seminar 
 • Debatt 
 • Konsert 
 • Stand 
 • Kampanje 
 • Workshop 

…og mye mer!  

Betingelser

 • Aktiviteten må være relevant for formålet med Europeisk ungdomsår  
 • Dere må registrere prosjektet i Den europeiske ungdomsportalen (eller fylle inn dette skjemaet, så legger vi det inn for deg) 
 • Dere må promotere aktiviteten (f.eks. i sosiale medier eller i lokal presse) 
 • Dere må bruke logoen for Det europeiske ungdomsåret og emneknagg (#EYY2022 og#EuropeanYearofYouth), der relevant
 • Dere må nevne at prosjektet er støttet av Erasmus+: ungdom 
 • Dere må rapportere innen en måned etter at arrangementet er ferdig  

Dere kan søke om å få dekket følgende utgifter

 • Leie av lokale  
 • Materiell 
 • Kursholdere og foredragsholdere 
 • Transport 
 • Mat og drikke  
 • Honorar til eksterne (f.eks. en lydtekniker på et arrangement) 
 • Relevant underholdning  
 • Annonsering og promotering  
 • Eventuelt annet

Vi dekker ikke lønnsutgifter til ansatte som jobber i søkerorganisasjonen.  

Andre utgifter vil vi vurdere fra søknad til søknad.  

Kontrakt og rapportering

Dersom dere får godkjent søknaden, må dere bekrefte at dere godtar betingelsene for støtten (se eget avsnitt). Det gjør dere ved å svare på eposten vi sender dere.  

Vi utbetaler pengene på etterskudd, når vi har fått en enkel rapport med regnskap og kvitteringer. Rapporteringsfrist er senest en måned etter at dere gjennomførte aktiviteten.  

Hvis vi ikke får rapport fra dere innen fristen, vil midlene bli tilbakeført til søknadspotten slik at andre kan gjennomføre aktiviteter istedenfor. Vi utbetaler tilskuddet normalt en måned etter at dere har sendt inn rapporten. 

Slik vurderer vi søknaden

Når vi vurderer søknaden, vil vi legge vekt på:  

 • Bidrar aktiviteten deres til å øke oppmerksomheten rundt Europeisk ungdomsår?  
 • Er aktiviteten relevant for formålet med Europeisk ungdomsår?  
 • Er det samsvar mellom hvor mye penger dere ber om, og hva dere skal gjøre?  
 • Hvor mange ungdommer er aktivt involvert i å planlegge og gjennomføre aktiviteten?  
 • Hvor mange vil delta som publikum eller få utbytte av aktiviteten?  

Kontakt

Trenger du mer informasjon eller har du behov for veiledning? Vi hjelper deg gjerne. Ta kontakt.

Disse har fått støtte

Følgende organisasjoner har fått støtte så langt:

EXPLORING CULTURAL CAMPFIRE OPPORTUNITIES i Bremanger

ECCO har fått 30.000 kroner til "Snakk&Chill". De skal arrangere fire temakvelder på bibliotektet. Temaene for disse temakveldene vil være: Europeisk ungdomsår, muligheter i Erasmus+ og Europeisk solidaritetskorps, ungdomsmedvirkning og en åpen kveld der ungdommene selv velger tema. I løpet av disse kveldene ønsker de også å motta innspill og ønsker fra ungdommene på hvilke aktiviteter de ønsker. Styret i ECCO, som består av likt antall ungdommer og voksne, skal gjennomføre prosjektet.

Norsk Forening for Albinisme

Norsk forening for albinisme har fått 30.000 kroner til å markere den internasjonale dagen for Albinisme den 13. juni. Flere land i Europa og USA skal markere dagen sammen både digitalt og ved ett eller flere fysiske møtepunkt. På denne dagen skal ungdommer fortelle omverdenen om hvordan det er å leve med en sjelden diagnose som Albinisme og forhåpentligvis bryte ned fordommer. I Norge skal foreningen arrangere en workshop for ungdommer i forkant for å gi dem en trygg og god ramme for de ungdommene som skal delta på selve markeringen. Fire ungdommer står for planleggingen.

Tvibit (Tromsø kommune)

Tvibit har fått 30.000 kroner til "Snakk & Suppe". Dette skal være et gratis månedlig arrangement med presentasjon/diskusjon rundt ulike aktuelle tema med kulturelt innslag og suppe. Innleggene skal redigeres i etterkant og legges ut som podcast. Mulige tema er bærekraft, byutvikling, inkludering & mangfold, «employability», kreativitet og medvirkning, konfliktnivået i verden, mental helse, seksualitet og seksuell orientering m.m. Tvibit skal invitere lokalpolitikere til arrangementene. Prosjektet oppfordrer til aktivt medborgerskap, ytringsfrihet, medvirkning i ditt lokalsamfunn, samt å diskutere dagsaktuelle temaer som er universelle for ungdom i hele Europe. En arbeidsgruppe på 5-10 ungdommer og 2-3 ansatte skal gjennomføre prosjektet.

Saltdal kommune

Saltdal ungdomsråd, Saltdal kommune og politikerne i Saltdal skal sammen arrangere en ungdomspolitisk dag med innlegg, underholdningsinnslag og debatter. I forkant av arrangementet skal ungdomsrådet sende ut en spørreundersøkelse til ungdommene i Saltdal med spørsmål rundt hvordan det er å være ungdom i kommunen. Svarene, i tillegg til resultatene fra UngData-undersøkelsen, skal danne grunnlaget for debattene på selve dagen. De har fått 30.000 kr til arrangementet.

Beiarn ungdomsråd

Beiarn ungdomsråd har fått 30.000 kroner til en konsert mot mobbing. I løpet av denne konserten skal ungdomsrådet presentere hvordan de jobber for at barn og ungdommer i kommunen skal ha det bra. Ungdommene som deltar på konserten vil motta et spørreskjema for å kunne gi innspill til ungdomsrådets videre arbeid. Ungdomsrådet samarbeider med kommunen, lokalpolitikere, mobbeombudet i fylkeskommunen, Beiarpuls og flere foreninger og lag.

Overhalla ungdomsråd

Det nyetablerte ungdomsrådet i Overhalla har fått 30.000 kroner for å reise på demokratikurs på Utøya. På kurset vil de få flere verktøy til å utvikle ungdomsrådet og dette vil forhåpentligvis bidra til at ungdommer får mer medbestemmelse i kommunen fremover.

Sentralt ungdomsråd - Oslo kommune

Ungdommens bystyremøte er den største arenaen for ungdoms medbestemmelse i Oslo. Sentralt ungdomsråd har fått 30.000 kroner for å kunne spre informasjon om en digital forslagskasse slik at alle ungdommer i Oslo kan sende inn forslag og få mulighet til å være med på å påvirke. Fem saker blir sendt til bystyret for behandling av politikere.

Dyrøy kommune

Dyrøy kommune mottar 30.000 kroner til arrangementet "Ungdomsmedvirkning i praksis, Dyrøyseminaret 2022". På dette seminaret skal ungdommer få møte distriktsministeren, stortingsrepresentanter, ordførere og sentrale aktører i næringslivet. De skal stå på talerstolen, lede og delta i debatt med politikere i regionen. Nord-Norge står overfor store utfordringer framover; demografi, fraflytting av unge og ikke
minst brain-drain-effekten, der landsdelen står i fare for å tappes for kompetanse og kunnskap.
Å jobbe systematisk med sterkere medvirkning av unge, er et viktig grep for å motvirke ei
negativ utvikling. Det vil også bidra til sterkere identitetsbygging og stedsutvikling i nord.

Om Europeisk ungdomsår

 • Formålet med Europeisk ungdomsår er at:  
 • Ungdommer skal bli aktive og engasjerte borgere  
 • Ungdommer som opplever at ulike barrierer hindrer dem i å delta i deler av samfunnet skal få støtte til å delta 
 • Ungdommer får bedre oversikt over hvilke lokale, regionale, nasjonale og internasjonale muligheter som finnes  
 • Ungdommers meninger og perspektiver blir hørt i debatter og diskusjoner som angår dem og får delta i utviklingen av politikk  
 • Les mer her. 

Ungdomsstyrte prosjekter - for deg som har større ambisjoner

Har dere lyst til å gjennomføre et litt større prosjekt og trenger mer enn 30.000 kroner? Da kan dere søke om støtte til et ungdomsstyrt prosjekt. Les mer her.