I år er ungdommens år

To år med omfattende smitteverntiltak har hatt inngripende konsekvenser for unges jobbmuligheter, studier, reiseplaner og sosialt liv. Nå vil EU at 2022 blir året da ungdommer tar livet tilbake.

«Pandemien har tatt fra ungdommer mange muligheter – til å møte nye venner og utforske nye kulturer. Vi kan ikke gi dem tilbake denne tiden, men vi foreslår at 2022 blir Det europeiske ungdomsåret», sa Europakommisjonens president Ursula von der Leyen i sin årlige «State of the union»-tale i oktober 2021. Kun to måneder senere var ungdomsåret et faktum.

Temaåret skal bidra til at unge mennesker får flere og bedre muligheter for fremtiden, og at ungdom blir inkludert i utvikling av politikk og beslutningstaking.

Innspill fra unge

I fjor høst lanserte Europakommisjonen en spørreundersøkelse hvor de ba ungdommer over hele Europa (ikke bare EU) sende innspill til temaer, aktiviteter, ønsker og forventninger til et europeisk ungdomsår. De fikk inn svar fra ungdommer over hele Europa, og basert på disse, har ungdomsåret fått følgende målsettinger:

  • Å gi oppmerksomhet og støtte til den generasjonen som har ofret mest under pandemien
  • Å støtte unge i å bli aktive og engasjerte borgere, med særlig vekt på ungdom som opplever ulike barrierer for deltakelse i samfunnet
  • Å bidra til at ungdommer får bedre oversikt over hvilke lokale, regionale, nasjonale og internasjonale muligheter som finnes for dem
  • Å bidra til at ungdomsperspektivet styrkes i alle relevante politikkområder


Markeringer over hele Europa

Den europeiske ungdomsportalen (ekstern lenke) er EUs informasjonskanal om unges muligheter til å jobbe, utdanne seg, bidra som frivillig eller bidra i politikkutvikling i og utenfor Europa. Her finner du en masse nyttig informasjon om EUs mange tiltak for unge – og dermed en hel masse kule ting du kan bli med på.

I år fungerer portalen også som den offisielle informasjonssiden for Det europeiske ungdomsåret. Det betyr blant annet at alle aktiviteter som skjer i tilknytning til året – i Norge og i resten av Europa – registreres på portalen. Har du lyst til å finne et arrangement å delta på, kan du finne det her. Og skal du arrangere en aktivitet for ungdom i år? Registrer den på portalen, så flere får den med seg! Skjemaet er på engelsk, men du kan skrive på norsk. Dersom du foretrekker, kan du fylle inn et word-dokument og sende det til oss istedenfor, så legger vi det inn for deg.

Aktiviteten din trenger ikke å ha offisiell tilknytning til ungdomsåret, Erasmus+ eller EU i det hele tatt. Er den i tråd med temaene og prioriteringene for ungdomsåret, kan du registrere den på portalen. Eksempler på aktiviteter som er registrert til nå er:

  • Ungdomsorganisasjonen Jaunimo Piknikas som arrangerer en drop-in piknikfestival for ungdommer i Panevėžys i Litauen i juli.
  • Ungdomsbevegelsen World Food Forum som arrangerer en konferanse for unge om klimaendringer, konflikt og global matkrise i kjølvannet av pandemien i Roma i oktober.
  • Det europeiske byrået for nettverks- og informasjonssikkerhet arrangerer en tredagers konkurranse for ungdom fra hele verden med talent for hacking og datasikkerhet. Deltakerne får en rekke ulike utfordringer de må løse innenfor digital sikkerhet.

Søk midler til et ungdomsprosjekt

Erasmus+-programmet og andre europeiske tiltak rettet mot unge vil være viktige brikker i årets store ungdomssatsning. I Norge kommer vi i Erasmus+ til å samarbeide med en rekke ungdomsorganisasjoner for å markere året på ulikt vis.

Vi håper også at dere har lyst til å gjennomføre lokale markeringer av Europeisk ungdomsår. Har dere har en idé til en aktivitet som bidrar til at ungdom blir hørt eller at ungdom får informasjon om hvilke muligheter som finnes, da bør dere søke om støtte fra oss. Vi deler ut opp til 30.000 kroner til lokale aktiviteter som markerer Europeisk ungdomsår i Norge. Vi behandler søknader fortløpende. 

Husk også at du som er mellom 13 og 30 eller som jobber med ungdom, alltid har mulighet til å søke prosjektstøtte hos oss – ungdomsår eller ei. I fjor fikk Erasmus+ en flunkende ny støtteordning som heter Ungdomsstyrte prosjekter. Her kan ungdom selv søke støtte til noe de har lyst til å gjøre – lokalt, regionalt, nasjonalt eller internasjonalt. Ordningen er fleksibel, og vi kan støtte alt fra et større utvekslingsprosjekt med flere internasjonale partnere til et sykurs lokalt i bygda di. Så lenge initiativet kommer fra ungdom selv og blir styrt av ungdommer hele vegen. Ordningen gir også rom for å søke om midler til en voksen coach eller veileder i prosjektet.