Bærekraftig byutvikling med Nabolagshager

Den 31. oktober markerer vi Verdens dag for byer for understreke behovet for bærekraftig utvikling i urbane områder. I Oslo jobber Nabolagshager for sosial og grønn byutvikling, og i år har de startet prosjektet YouthGreen med støtte fra Erasmus+ ungdom.

Prosjektets fulle navn er Erasmus+ YouthGreen: From Youth Dream to Urban Green. Det har fått 60 000 euro (ca. 600 000 kroner) i støtte gjennom støtteordningen Små samarbeidsprosjekter. Prosjektet har som mål å utforske hvordan ungdom som bor i byer kan påvirke sitt nærmiljø, og å løfte fram unge stemmer og handlinger for å nå FNs bærekraftsmål.

Nabolagshager kaller seg en tenke-og-handle-tank. De er en ideell organisasjon basert i Oslo, som jobber med de sosiale aspektene ved bærekraftig byplanlegging. De ønsker å bidra til å gjøre byer grønnere og mer inkluderende for folk flest. De har også et eget ungdomsprogram som heter Oslo Living Lab som de samareider tett med.

Prosjektet YouthGreen hadde oppstart våren 2022 og varer frem til våren 2024. Nabolagshager samarbeider med organisasjonen Urban Foxes som er basert i Brussel.

Plakat med bilder og teksten New Project: YouthGreen - From youth dream to urban green

Du kan lese mer om prosjektet ved å trykke på lenken under:

Fikk du lyst til å lage eget prosjekt? Du kan lese mer om støtteordningen Små samarbeidsprosjekter her: