Små samarbeidsprosjekter

De to støtteordningene «små samarbeidsprosjekter» og «store samarbeidsprosjekter» erstatter ordningen som før ble kalt strategiske partnerskap.

De to ordningene ligner på hverandre, men små samarbeidsprosjekter gir spennende muligheter til grasrotorganisasjoner og nykommere i programmet. Lengden er kortere og tilskuddet mindre enn for store samarbeidsprosjekt, og for mange vil dette kunne være det første steget mot langsiktig europeisk samarbeid.

Små samarbeidsprosjekter skal styrke kvaliteten i arbeidet til organisasjoner, øke deres kapasitet til å jobbe transnasjonalt og på tvers av sektorer, og skape endring på individuelt, organisatorisk eller sektornivå, som fører til bedre praksis og nye tilnærminger. De kan også bidra til utvikling av transnasjonale nettverk og erfaringsutveksling.

Prosjektene skal jobbe for én eller flere av følgende mål:

 • å fremme aktivt medborgerskap, initiativ fra ungdom og ungt entreprenørskap
 • å øke kvaliteten på ungdomsarbeid
 • at ungdom får kompetanse og ferdigheter som gir bedre tilgang til arbeidsmarkedet
 • å forsterke koblingen mellom politikk, forskning og praksis

Neste søknadsfrist: 1. oktober 2024 kl. 12:00 (på dagtid).

Søknadsportalen åpner et par måneder før fristen. Mens du venter kan du finne en mal for søknadsskjemaet her: Søknadsmal små samarbeidsprosjekter

Når det elektroniske søknadsskjemaet er åpent, finner du det i EUs søknadsportal under. Se etter skjema som er merket med KA210-YOU / Small-scale partnerships:

Veiledning

Søke støtte til små samarbeidsprosjekter. Steg for steg.

Ta kontakt med oss!

Og hold den.

Har dere en god idé til et internasjonalt samarbeidsprosjekt og har lyst til å søke prosjektmidler fra Erasmus+ ungdom, hjelper vi dere gjerne i gang med søknaden. Og dere: husk at selv om søknadsskjemaene til EU kan se litt overveldende ut første gang, har vi gjort dette mange ganger før. Vi kan bistå dere gjennom hele prosessen. Dere finner oss her.

Finn partner!

Denne støtteordningen krever at dere gjennomfører prosjektet i samarbeid med en internasjonal partner. Kanskje dere er del av et internasjonalt nettverk, eller har en vennskapskommune dere samarbeider godt med? Har dere en partner allerede, er dere klare til å begynne planleggingen sammen med dem. Mangler dere partner, kan dere for eksempel bli med på et kontaktseminar hos oss. Der møter dere organisasjoner fra hele Europa som jobber med det samme som dere, og kanskje kan dere finne en samarbeidspartner dere har lyst til å gjennomføre et prosjekt sammen med. Når det dukker opp et kontaktseminar som er aktuelt for norske søkere, legger vi det ut her.

Planlegg!

Hva vil dere oppnå med prosjektet deres? Hvem skal dere involvere? Hvilke behov ønsker dere å dekke? Og hvordan skal dere få det til? Bruk gjerne spørsmålene i søknadsskjemaet til å hjelpe dere å planlegge prosjektet. Jo bedre dere beskriver målene for prosjektet og hvordan dere skal gjennomføre det, desto høyere skår får søknaden av oss.

Send inn søknad!

Søknaden må sendes inn gjennom EU sin søknadsportal. Om det er første gang dere søker må dere først opprette et OID-nummer og en EUlogin.  I søknadsskjemaet skal dere beskrive hva prosjektet handler om, hvem som søker, hvorfor og hvordan dere skal gjennomføre det og hvilke resultater dere skal oppnå. Dere blir også bedt om å forklare budsjettet deres.

Skjemaet er på engelsk, men dere må gjerne skrive svarene på norsk. Har dere spørsmål om søknadsskjemaet er det bare å ta kontakt.

Det er flere søknadsfrister hvert år. Her finner dere årets frister. Husk at fristen alltid er kl 12:00 på dagtid.

Gjennomfør prosjektet!

Når dere har søkt om støtte fra oss, tar det ca. to måneder før dere får svar på søknaden. Svaret blir sendt til organisasjonens digitale postkasse. Dere vil få en kontrakt som dere må lese nøye gjennom, skrive under, og sende tilbake til oss. Noen uker etter at kontrakten er signert, mottar dere pengene fra oss.  Da er det bare å sette i gang med prosjektet!

Spre resultater!

Vis fram hva dere har fått til! Gjør prosjektet deres kjent for andre, og formidle resultatene dere har oppnådd slik at andre kan ha nytte av det dere har fått til. Resultater kan vises fram i EU sin prosjektportal, i lokalavisa, eller gjennom andre medieplattformer dere mener er nyttige for deres prosjekt. Materiell som dere lager i forbindelse med prosjektet må ha EU-logoen og info om at prosjektet er støttet av EU. Her finner dere våre tips til hvordan dere kommuniserer godt om prosjektet deres.

Rapporter!

Når prosjektperioden er over har dere 60 dager på dere til å fylle inn en rapport. Her skriver dere hvordan prosjektet har gått, hvem som har deltatt og hva dere har oppnådd. Dere må alltid ha med signaturliste fra deltakere, og i noen tilfeller må dere også laste opp kvitteringer. Detaljene for hva dere må ha med i rapporten står i kontrakten og vedleggene dere får før prosjektet starter.

Hvem kan søke

 • Private eller offentlige organisasjoner i programland

Betingelser

 • Minst to organisasjoner fra to forskjellige programland må delta
 • Det er ingen øvre grense for antall partnere, men antall partnere må være klart innen søknadsfristen
 • Prosjektet skal vare i 6 til 24 måneder
 • Aktivitetene i prosjektet må foregå i landene som er med i prosjektet
 • Et lite samarbeidsprosjekt består av fire faser: Planlegging, forberedelse, gjennomføring og oppfølging/etterarbeid. Samtlige involverte organisasjoner i partnerskapet bør ta en aktiv rolle i alle prosjektfasene.

Kom i gang med prosjekt og søknad

Lurt å vite

 • Detaljert informasjon om små samarbeidsprosjekter finner dere i programguiden.
 • Det er mulig å søke om små samarbeidsprosjekt der det er samarbeid mellom ungdomsfeltet og utdannings- og/eller opplæringsfeltet, men da må målet være å styrke begge/alle feltene.
 • Dere og alle partnerorganisasjonene i prosjektet må signere et partnermandat. Dette skjemaet finner dere i fanen Annexes i selve søknadsskjemaet. Det lastes ned per prosjekt sånn at toppteksten i dokumentet blir korrekt, så hvis dere sender inn flere søknader, må dere laste ned mandat tilhørende hver søknad.
 • Her finner du opptak av et informasjonswebinar vi holdt om store og små samarbeidsprosjekter i februar 2022 (ekstern lenke). Det kan være nyttig å ta en kikk på.

Hodan Ismail Ahmed

Kontaktperson for store og små samarbeidsprosjekter

971 52 693