Suksess for online seminar med ungdomsarbeidere

Da Erasmus+: Aktiv Ungdom inviterte til nettseminar om ungdom og psykisk helse, sto søkerne i kø. Det var tydelig at behovet for påfyll og en arena for diskusjon og utveksling om dette emnet var stort! For oss ble dette en skikkelig digital ilddåp, og vi høstet viktige erfaringer for online arrangementer i månedene som kommer.

Mye holde orden på for blant andre Pål Isdahl Solberg som satt ved spakene i studio

Covid-19 ga endringer i planene

Før koronapandemien slo til, hadde Erasmus+: Aktiv Ungdom planlagt et internasjonalt seminar for ungdomsarbeidere i Tønsberg i mai, i samarbeid med Vestfold og Telemark fylkeskommune. Vi måtte imidlertid innse at det ikke ville la seg gjøre å samle alle fysisk i vår. På kort tid ble det derfor bestemt at arrangementet skulle flyttes over på nett, og dermed kunne vi også invitere enda flere deltakere.

Resultatet ble et 3-dagers seminar med 80 deltakere fra over 30 ulike land, fra Libanon og Egypt i sør, til Aserbajdsjan og Russland i øst, Irland i vest og Norge og Finland i nord. I tillegg til deltakerne var det et crew på om lag 20 personer, teknikere, innledere, gruppefasilitatorer og andre ressurspersoner.

En viktig erfaring for de som var med, var følelsen å ha vært hjemme hos 80 kolleger fra hele Europa. Det ga en intimitet som man ikke oppnår på et fysisk seminar

Det ble tydelig både under planleggingen og underveis i seminaret at for å få til et godt digitalt arrangement, er det behov for en solid rigg og dyktige tilretteleggere. God planlegging i forkant betalte seg da den ene gruppelederen plutselig mistet internettforbindelsen midt under seminaret. Da gikk arbeidet hun skulle ledet i backup-kanalen WhatsApp, via en ekstra gruppefasilitator!

Faglig og sosialt innhold lar seg kombinere også online

Programmet gikk over 4,5 timer hver dag i 3 dager. Det varierte mellom faglige innlegg fra studio i Tønsberg, spørsmål og svar-seanser og at deltakerne ble fordelt på virtuelle grupperom med dedikerte gruppeledere for å jobbe videre med tematikken fra innleggene. Det var også lagt opp til mer uformelle seanser, for eksempel ble hver dag innledet med felles mindfullness, og avsluttet med sosialt samvær og prat.

Slik så det ut i studio i Tønsberg da de faglige innleggene ble holdt, her er Arve Howlid fra utekontakten i Tønsberg i sving

Skepsisen mange hadde til å møtes digitalt og dele erfaringer om temaet ble borte i løpet av de 3 dagene seminaret varte. Flere mente de hadde blitt bedre kjent med andre, og at det hadde vært lettere både å få og ta ordet i denne settingen enn det ofte kan være når man møtes fysisk. Fasilitatorene spilte en stor rolle for å skape trygghet og samhørighet. Overraskende mange av deltakerne «hang igjen» for prat og sosialt samvær etter at programmet for dagen var slutt.

Mental helse hos ungdom - hvilken rolle skal ungdomsarbeideren ta?

Deltakerne ble presentert både for teoretiske innlegg og praktiske metoder og redskaper som kan gjøre dem til bedre ungdomsarbeidere. Et viktig fokus var at mental helse angår alle, det dreier seg ikke bare om de som sliter psykisk. De fleste av oss har god mental helse, men på samme måte som den fysiske helsen, må denne pleies. I tillegg vil svært mange ha perioder med psykiske utfordringer, men ikke nødvendigvis bli psykisk syke, i løpet av livet. Ungdomstiden er en særlig sårbar fase.

Ungdomsarbeiderne skal ikke være helsearbeidere, men de må i mange situasjoner gi mental førstehjelp, og gjøre en vurdering av om ungdom som kommer til dem har behov for profesjonell hjelp. De som jobber med ungdom kan møte tøffe historier og skjebner. Det er viktig å ta vare på seg selv for å kunne gjøre en god jobb for andre.

I gruppearbeidet brukte vi redskapet Jamboard. Her er eksempler på hva deltakerne satte mest pris på under seminaret – både faglig påfyll og følelse av fellesskap

En metafor om at ungdomsarbeideren er som en Swiss Army Knife ble godt mottatt. Den er ikke et ordentlig redskap, men når det trengs, kan den fikse det meste!

Selv om forebygging av kriser er viktig, kan man ikke unngå at vanskelige situasjoner oppstår. Deltakerne ble introdusert for nyttige redskaper for krisehåndtering som kan hjelpe organisasjonene til å takle dramatiske episoder bedre og bidra til at konsekvensene blir mindre alvorlige.

Vil du vite mer?

Er du interessert i å høre mer om seminaret? Last ned presentasjoner og se noen av innleggene her. 

Du kan også få tilsendt rapporten fra arrangementet når denne blir klar. Ta kontakt med Gry Nesse for å få beskjed når rapporten er tilgjengelig.