Bli med på webinar om DiscoverEU Inclusion!

Jobber du med ungdom som av ulike årsaker står utenfor eller møter barrierer for deltakelse? Visste du at du kan søke midler fra Erasmus+ ungdom for å gi dem en helt spesiell opplevelse?

La ungdommene våge seg ut i verden og oppleve noe helt nytt – send dem på en interrail-reise!

EUs ungdomsprogram Erasmus+ ungdom gir et bredt spekter av spennende muligheter både for ungdom selv og ungdomsarbeidere. I Norge er det Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som administrerer programmet.

I 2022 lanserte programmet en helt ny ordning kalt "DiscoverEU Inclusion". Gjennom denne nyskapende ordningen kan organisasjoner og kommuner søke støtte fra Bufdir for å ta med eller sende 18-årige ungdommer på en uforglemmelig reise med interrail. Over en periode på inntil 30 dager kan de utforske Europa med tog, oppleve andre kulturer og møte jevnaldrende fra andre land som er ute på samme eventyr. Ordningen er svært fleksibel, og den er utformet slik at den reflekterer den friheten som interrail gir. Dere kan søke uten å ha en detaljert reiserute på forhånd eller uten å vite nøyaktig hvem som skal delta. Dere kan finne deltakere etter at dere har mottatt støtte, og la dem planlegge turen selv. Ungdommene kan reise alene eller sammen med én eller flere voksne som reiseledere, dersom det er nødvendig. Trenger noen tilrettelegging for å kunne reise, kan dere søke støtte for å dekke eventuelle kostnader.

Bli med på webinar 22. januar kl 13:00 - 14:00! Her kan du lære mer om ordningen og få svar på alle spørsmålene dine. Meld deg på her (ekstern lenke).

Hvis du ønsker mer informasjon om "DiscoverEU Inclusion", kan du lese mer om ordningen her.

Ordningen har to søknadsfrister i år: 20. februar og 1. oktober.