Samarbeid med organisasjoner utover Europas grenser

Jobber du i en organisasjon på ungdomsfeltet og kunne tenkt deg å samarbeide med land utenfor Europa? Lær mer om hvordan dere kan søke støtte til samarbeidsprosjekter med Europas naboland for å styrke internasjonal ungdomspolitikk og kapasiteten til organisasjonen deres. Bli med på digitalt halvdagsseminar den 12. desember, og få de beste tipsene til å søke!

Tirsdag 12. desember fra 09:30 til 12:30 er du invitert til et webinar på engelsk om mulighetene til å søke om disse midlene, som er såkalt sentraliserte. Det betyr at de deles ut direkte fra EU, i stedet for at det går via oss i Erasmus+ ungdom. Det er Europakommisjonen og Forvaltningsbyrået for utdanning og kultur (EACEA) som vil holde dette infomøtet, og det er relevant for deg dersom du jobber i en organisasjon på ungdomsfeltet som vil samarbeide internasjonalt.

Litt om denne ordningen
Kapasitetsbygging på ungdomsfeltet (Capacity building in the field of youth) er en sentralisert støtteordning under Erasmus+ Key Action 2 - samarbeidsmuligheter for organisasjoner. Denne ordningen skal bidra til å styrke og øke effekten av internasjonalt samarbeid. Du kan søke om støtte til å utvikle ungdomspolitikk, fremme ikke-formell læring og øke kapasiteten til organisasjoner som arbeider med dette. Ordningen skal også bidra til økt deltakelse og kompetanse hos ungdom, og bidra til utvikling av ungdomsarbeid i land utenfor Europa.

Du kan samarbeide med land i den vestlige delen av Balkan (Albania, Bosnia og Herzegovina, Kosovo og Montenegro), naboland i øst (Armenia, Azerbadjan, Georgia, Moldova og Ukraina), samt landene sør for Middelhavet (Algerie, Egypt, Israel, Jordan, Libanon, Libya, Marokko, Palestina, Syria og Tunisia). Se også region 1, 2 og 3 i programguiden på engelsk (ekstern lenke).

Prosjektet må bestå av minst én partner fra et av deltakerlandene i Erasmus+ (EU-landene samt noen tilleggsland, inkludert Norge). I tillegg må man ha med minst to partnere fra ett av landene nevnt over. Prosjektet kan vare i ett, to eller tre år. Du må ha med minst 3 andre partnere, og du kan søke om opp til 300 000 euro. Søknadsfristen er 6. mars 2024.

Les mer om denne ordningen på engelsk i Programme Guide 2024 (ekstern lenke)