Nasjonal samling for ungdomsrådene

9.-11. september 2022 er en viktig helg for ungdommers innflytelse og medvirkning i Norge. Akkurat nå er representanter fra ungdomsrådene i alle de 11 fylkeskommunene samlet på en nasjonal ungdomsrådskonferanse.

en stor gruppe ungdommer poserer sammen på utøya
Representanter fra ungdomsrådene i Agder, Trøndelag, Nordland og Troms og Finnmark, fra da de var samlet på Utøya i fjor.

Konferansen foregår på Gardermoen på Østlandet, og temaet er ungdomsmedvirkning. Samlingen er en del av et prosjekt som fikk støtte av Erasmus+ ungdom gjennom støtteordningen Ungdomsstyrte prosjekter tidligere i år.

Målet for denne helgesamlingen er å utvikle og styrke det regionale nettverket for fylkeskommunale ungdomsråd gjennom:

  • å møtes fysisk og bli bedre kjent
  • dele erfaringer; god praksis og felles utfordringer
  • strukturert dialog for å enes om noen satsningsområder ungdom er opptatt av
  • å lage en felles veileder for offentlig ansatte som sikrer at ungdommens stemme blir hørt hele veien frem til vedtak (bl.a klart språk, metoder, tilgjengelige prosesser)
  • å fremme et felles ønske om et nasjonalt ungdomsråd til nasjonale beslutningstagere

Dette skrev Trøndelag fylkeskommune da de leverte inn søknaden i februar 2022.

Det er ungdommene selv som har identifisert at det er behov for dette. De mener at selv om det nå er lovpålagt for alle fylker og kommuner å ha et ungdomsråd, er det fremdeles en vei å gå før medvirkningen er reell for faktiske beslutninger som tas og vedtak som fattes.

- Endringen som må til er møte-, og talerett for ungdomsråd i fylkes- og kommunestyrer. Dette skrev Anniken Elisenberg fra Viken fylkesungdomsråd skrev på debattsiden Jeune.no i sommer.

Prosjektet heter "Hvordan sikre at ungdommens stemme blir hørt hele veien fram til vedtak". Veilederen som utarbeides i helga skal ditribueres i løpet av høsten slik at flere får nytte av den.

Visste du at...

... det finnes et verktøy for kommuner som ønsker å bli bedre på å involvere ungdommer i beslutningsprosesser? Meld deg på innen 25. september for å finne ut