Ungdomsstyrte prosjekter? Hopp uti det!

Dato: 23. - 27. september 2024
Sted: Lesden, Nederland
Frist: 3. juni 2024

Er du en klubbleder eller ungdomsarbeider som ønsker å lære mer om hva ungdomsmedvirkning av høy kvalitet er, og hvordan du kan få til dette i prosjektene dine? Vil du bli bedre kjent med Erasmus+-programmet? Da er dette kurset for deg!

På dette kurset møtes ungdomsarbeidere fra ulike land. Dere får dele erfaringer med hverandre og bli kjent, samtidig som dere lærer om både ungdomsmedvirkning i vid forstand, samt konkrete tips til å få i gang et Ungdomsstyrt prosjekt (Youth Participation Activities).

For hvem?

Dette kurset er for uformelle grupper av ungdom, eller de som jobber med ungdom, enten i organisasjoner, kommuner eller andre aktører. Du har erfaring med å jobbe med ungdomsdeltakelse i din kontekst, eller har ønske om å starte med arbeidet om å styrke ungdomsdeltakelsen der du jobber. Kurset er åpent for både de som allerede har søkt om og fått innvilget støtte til et ungdomsstyrt prosjekt, eller som ønsker å søke om støtte!

Det eneste du betaler er en egenandel på 500 kroner. Kurs, reise, opphold og de fleste måltider er inkludert.