Brobygging gjennom basket

Nesodden basketforening har arrangert mange gruppeutvekslinger - her i Israel i 2019.

Sted: Israel
Støtteordning: Gruppeutveksling
Beløp: 46 260 euro

Ungdommer fra Nesodden idrettsforening dro til Israel på gruppeutveksling. Her møtte de andre ungdommer fra Nord-Irland, Kypros, Midtøsten og Sør-Afrika. Tema for gruppeutvekslingen var fred, og på programmet stod både introduksjon til konflikthåndtering og basketball. Formålet var å skape håp for ungdommer som bor i konfliktfylte land og bygge broer mellom ulike kulturer.

Spennende og aktivt program i Israel  

For de femti ungdommene som fikk være med på gruppeutvekslingen ble det et uforglemmelig opphold i Israel. I løpet av en liten uke fikk ungdommene spille basket, lære mer om fred og ble kjent med nye kulturer.    

Første dagen ble deltakerne kjent og lærte navnene på hverandre. De var også på skattejakt for å finne steder ting og steder som har med Israel og Palestina i å gjøre. Resten av uken var det et fullpakket program hvor tema som toleranse, inkludering og solidaritet gjennomsyret alle aktivitetene. Det var satt av mye tid til workshops om konflikthåndtering, mentoring, hvordan lede lokalt ungdomsarbeid og egenrefleksjon. Metodene var varierte og praktiske – det var både rollespill, diskusjoner, gruppeoppgaver og erfaringsdeling.  

Det sosiale og kulturelle er viktig i en gruppeutveksling. Alle landene måtte presentere sider ved egen kultur. De norske deltakerne fortalte om alt fra myter om troll, russetid og fokus på gjenvinning i Norge. Ungdommene dro på tur til Dødehavet og Masada, en gammel festning på et fjellplatå. De tilbragte også en dag i Jerusalem, hvor de fikk se med egne øyne den historiske byen hvor mennesker med ulike religioner bor så tett sammen. 

Deltakerne fikk lære en tradisjonell dans fra Midtøsten

Den siste kvelden var det avslutningsfest med disco og pizza. Alle deltakerne fikk utdelt Youthpass, som beskriver den kompetansen ungdommene fikk i løpet av gruppeutvekslingen. Det ble mange gode klemmer og våte ansikter da deltakerne måtte si farvel etter en opplevelsesrik uke i lag. 

Ungdommene fikk utfordre seg selv i en klatrepark.

Mestring og nye ferdigheter  

I tillegg til at det er gøy å spille basketball i lag, er det også en mulighet for mye læring. I disse prosjektene forsøker Nesodden IF Basket å sørge for at basketball blir en trygg arena hvor ungdommene stiller på likefot. Filosofien er at idrett kan bringe sammen, utdanne og inspirere ungdommer til å skape en mer fredelig verden. I Israel opplevde deltakerne mestring og utviklet ferdigheter som de kan ta med seg utenfor banen. Gjennom å spille basket ble ungdommene bedre kjent og utviklet en respekt og forståelse for hverandre. 

For de ungdommene som kommer fra hver sin side av en konflikt blir det å spille basketball i lag en måte å bli kjent med “de andre” på. For mange av dem finnes det ingen andre arenaer hvor de kan samhandle eller møtes. Dette bidrar til å bygge mer forståelse og toleranse på tvers av religion, politisk bakgrunn og kjønn. 

Bidrar til rekruttering av unge ledere 

Alle deltakerne tar med seg nye ferdigheter, teknikker og nye øvelser hjem til sine respektive steder og klubber. De har fått ny kunnskap innenfor viktige tema, er tryggere og har bedre selvtillit. 

De norske ungdommene fikk nytt perspektiv på hvordan det er å vokse opp i Norge. De har nå en mye bedre forståelse for hvordan det er å være ung og vokse opp i et konfliktfylt område.  

Nesodden IF Basket har erfaring fra tidligere prosjekter at deltakere er med å bidra videre i klubben etter å ha vært med på et prosjekt som dette. De blir viktige rollemodeller og bidrar siden i klubben som trenere eller i sekretariat. Slike prosjekter bidrar til at klubben blir et mer attraktivt sted å være og hvor man kan utvikle unge ledertalenter. For de unge lederne i klubben er det å være med på en slik gruppeutveksling også en mulighet til å få ny kompetanse. Blant annet utvikler de kommunikasjonsevner og lederegenskaper ved at de må skape engasjement og aktivitet hos de yngre deltakerne. Alt dette gjør klubben mer attraktiv, og de har mange ungdommer som gjerne vil være med videre.  

Målrettet arbeid har gitt anerkjennelse  

Nesodden IF Basket kom i kontakt med PeacePlayers i 2013. Dette er en organisasjon som bruker basketball for å legge til rette for kontakt mellom ungdommer som lever i samfunn som er delt på grunn av konflikt. Det har blitt mange gruppeutvekslinger siden da, og det langvarige samarbeidet har også gjort at Nesodden basket har utvidet fokus fra det rent sportslige. De er nå er klubb hvor fokus er på menneskene, og ikke bare på basketball. For Nesodden IF Basket har disse prosjektene blitt til noe viktigste de gjør som sportsklubb.

Arbeidet har også blitt lagt merke til lokalt og nasjonalt. Basketgruppa mottok i 2016 Nesodden kommunes Idrettspris for sitt arbeid for barn og unge i lokalmiljøet, og lederen ble i 2017 tildelt prisen som «Årets klubbleder» i Norge av Norges basketballforbund. Nesodden IF Basket har en definert målsetting om at de «ikke bare skal utvikle spillere – men også mennesker». Til tross for at basket er en liten sport og Nesodden en liten kommune har de klart å bli Norges 10 største basketklubb.