Gruppeutveksling

Er du med i en ungdomsgruppe, forening eller organisasjon eller jobber du med unge mellom 13 og 30 år? Da kan du søke om støtte til en gruppeutveksling.

Reis til utlandet og besøk ungdomsgrupper fra andre land i Europa eller få besøk av de samme ungdomsgruppene.

Utforsk spennende temaer mens dere oppdager hverandres land og kulturer.

Lær om demokrati, menneskerettigheter, klima, sosial inkludering eller noe helt annet sammen med andre som er interessert i det samme som deg!

Neste søknadsfrist: 1. oktober 2024 kl. 12.00 (på dagtid).

Søknadsportalen åpner et par måneder før fristen. Mens du venter kan du finne en mal for søknadsskjemaet her: Søknadsmal gruppeutveksling

Når det elektroniske søknadsskjemaet er åpent, finner du det i EUs søknadsportal under. Se etter skjema som er merket med KA152-YOU / Youth exchange:

Skal du lage utveksling med ungdommer fra Ukraina? Se her!

Veiledning

Søke støtte til gruppeutveksling. Steg for steg.

Ta kontakt med oss!

Og hold den.

Har dere lyst til å søke prosjektmidler til en gruppeutveksling fra Erasmus+ ungdom, hjelper vi dere gjerne i gang med søknaden. Og dere: husk at selv om søknadsskjemaene til EU kan se litt overveldende ut første gang, har vi gjort dette mange ganger før. Vi kan bistå dere gjennom hele prosessen. Dere finner oss her.

Finn partner!

Gruppeutvekslinger må dere arrangere i samarbeid med en internasjonal partner. Kanskje dere er del av et internasjonalt nettverk, eller har en vennskapskommune dere samarbeider godt med? Har dere en partner allerede, er dere klare til å begynne planleggingen sammen med dem. Mangler dere partner, kan dere for eksempel bli med på et kontaktseminar hos oss. Der møter dere organisasjoner fra hele Europa som jobber med det samme som dere, og kanskje kan dere finne en samarbeidspartner dere har lyst til å gjennomføre et prosjekt sammen med. Når det dukker opp et kontaktseminar som er aktuelt for norske søkere, legger vi det ut her.

Planlegg!

Hva vil dere oppnå med prosjektet deres? Hvem skal dere involvere? Hvilke behov ønsker dere å dekke? Og hvordan skal dere få det til?

Bruk gjerne spørsmålene i søknadsskjemaet til å hjelpe dere å planlegge prosjektet. Jo bedre dere beskriver målene for prosjektet og hvordan dere skal gjennomføre det, desto høyere skår får søknaden av oss. Alle viktige betingelser finner du nederst på denne siden.

Send inn søknad!

Søknaden må sendes inn gjennom EU sin søknadsportal. Om det er første gang dere søker må dere først opprette et OID-nummer og en EUlogin.  I søknadsskjemaet skal dere beskrive hva prosjektet handler om, hvem som søker, hvorfor og hvordan dere skal gjennomføre det og hvilke resultater dere skal oppnå. Dere blir også bedt om å forklare budsjettet deres.

Skjemaet er på engelsk, men dere må gjerne skrive svarene på norsk. Har dere spørsmål om søknadsskjemaet er det bare å ta kontakt.

Det er flere søknadsfrister hvert år. Her finner dere årets frister. Husk at fristen alltid er kl 12:00 på dagtid.

Gjennomfør prosjektet!

Når dere har søkt om støtte fra oss, tar det ca. to måneder før dere får svar på søknaden. Svaret blir sendt til organisasjonens digitale postkasse.  Dere vil få en kontrakt som dere må lese nøye gjennom, skrive under, og sende tilbake til oss. Noen uker etter at kontrakten er signert, mottar dere pengene fra oss.  Da er det bare å sette i gang med prosjektet!

Spre resultater

Vis fram hva dere har fått til! Gjør prosjektet deres kjent for andre, og formidle resultatene dere har oppnådd slik at andre kan ha nytte av det dere har fått til. Resultater kan vises fram i EU sin prosjektportal, i lokalavisa, eller gjennom andre medieplattformer dere mener er nyttige for deres prosjekt. Materiell som dere lager i forbindelse med prosjektet må ha EU-logoen og info om at prosjektet er støttet av EU. Her finner dere våre tips til hvordan dere kommuniserer godt om prosjektet deres.

Rapporter!

Når prosjektperioden er over har dere 60 dager på dere til å fylle inn en rapport. Her skriver dere hvordan prosjektet har gått, hvem som har deltatt og hva dere har oppnådd. Dere må alltid ha med signaturliste fra deltakere, og i noen tilfeller må dere også laste opp kvitteringer. Detaljene for hva dere må ha med i rapporten står i kontrakten og vedleggene dere får før prosjektet starter.

Betingelser

 • Dere må være ungdomsgrupper fra minst to land i Erasmus+-programmet. Dette er 33 land i Europa og 22 land i Europas naboregioner.
 • Hver ungdomsgruppe som deltar må ha minst fire deltakere mellom 13 og 30 år.
 • Gruppene skal være omtrent like store, ha ungdom i samme aldersgruppe og jevn kjønnsbalanse.
 • Dere må være minst 16 og maks 60 deltakere mellom 13 og 30 år. Gruppeledere, tilretteleggere og ledsagere kommer utenom. Dersom en gruppeutveksling består utelukkende av ungdommer med begrensede muligheter, er minste antall deltakere 10.
 • Dere må i tillegg ha minst én voksen leder per ungdomsgruppe.
 • Hver av gruppeutvekslingene i prosjektet må vare i minst 5 og maks 21 dager. Reisedager kommer i tillegg.
 • Prosjektet (planlegging, aktiviteter og etterarbeid) må vare i minst 3 måneder og maks 2 år.
 • Frivillige organisasjoner, stiftelser, kommunale eller offentlig instanser, sosialt ansvarlige virksomheter eller en uformelle ungdomsgrupper kan søke.
 • Dere kan ikke få støtte til skoleturer eller skoleutvekslinger. Alle Erasmus+ Ungdom-prosjekter må foregå utenfor det formelle skolesystemet og er basert på ikke-formell læring. Det kan likevel være mulig at en gruppe elever fra en skole har et prosjekt sammen med en gruppe elever fra en europeisk skole, så lenge det ikke er en del av undervisningsopplegget på skolene. Dere kan ikke få støtte til turistaktiviteter, festivaler, ungdomsleirer og feriereiser. Dere kan heller ikke få støtte til et prosjekt der dere tjener penger.

Alle betingelsene finner du her: EU-kommisjonens guide til gruppeutvekslinger

Kom i gang med prosjekt og søknad:

Vedlegg til søknaden

Bruk denne malen når du lager aktivitetsprogram.

Lurt å vite

 • Dere kan søke om flere utvekslinger i samme prosjekt.
 • Dere kan både besøke og få besøk av de andre ungdomsgruppene fra andre land.
 • Dere kan besøke stedet for utvekslingen på forhånd hvis dere har søkt om og fått innvilget støtte til et planleggingsbesøk.
 • 95 % av alle Erasmus+ Ungdom-deltakerne forteller at de har lært å komme bedre overens med folk fra andre kulturer, og 99 % sier at de har lært noe nytt.

Jonas Lillemoen Skaalerud

Kontaktperson for gruppeutveksling

952 02 505