Dramacamp for døve teatertalenter

Bilde: Belinda Stoe

Sted: Norge og Frankrike
Støtteordning: Gruppeutveksling
Beløp: 72 800 euro

Døve ungdommer fra ni land deltok på gruppeutvekslinger i Norge og Frankrike for å lære mer om teater. Høydepunktet var da deltakerne viste frem forestillingen de hadde laget i fullspekkede teatersaler i Oslo og Paris.

Døve ungdommer fra hele Europa dro til Norge og Frankrike for å lære mer om teater og drama. Først var de på en intensiv to-ukers dramacamp i Ål i Hallingdal. Deretter møttes de igjen i Paris et par måneder senere for finpusse på og fremføre den egenproduserte forestillingen.

I løpet at de to gruppeutvekslingene lærte ungdommene mer om teater og utforsket karrieremuligheter innenfor teater og scenekunst.

Få teater igjen for døve

Tidligere hadde nesten hvert eneste land i Europa et teater før døve. På grunn av kutt i subsidier, er det kun en håndfull igjen. Dette betyr at det er færre og færre steder hvor man eksperimentere med forskjellige former for tegnspråk og vise frem døvekultur. Organisasjonene som deltok i prosjektet håper at prosjektet skal bidra til å øke rekrutteringen av døve skuespillere ved å gi hørselshemmede og døve ungdom muligheten til å lære mer om teater og mulighetene som finnes.

To-ukers dramacamp i Norge

Først dro deltakerne fra Norge, Italia, Bosnia-Hercegovina, Sverige, Frankrike, Tsjekkia, Storbritannia og Spania til Ål i Hallingdal. Her lærte de mer om teater i ulike former. I løpet av to uker fikk de opplæring i visuelt tegnspråk, poesi, historiefortelling og kroppsspråk av erfarne skuespillere. De lærte mer om mulighetene for å involvere seg i teatergrupper for døve.

Deltakerne fikk også en liten smak på hva det er å være skuespiller. De lagde nemlig korte forestillinger om de syv dødssyndene som ble fremført i Oslo i en full teatersal.
Oppholdet i Norge ble avsluttet med et besøk på Teater Manu i Oslo. Dette er et statlig finansiert teater som har tegnspråk som scenespråk, og et av de ledende døveteatrene i Europa.

Bilde: Belinda Stoe

Utsolgt teaterforestilling i Paris  

Et par måneder senere dro de til Paris, hvor de kunne utvikle seg videre og forbedre forestillingen. Etter hvert som kvelden nærmet seg, merket deltakerne presset. Forestillingen var utsolgt, og selveste teaterdirektøren skulle se på. Deltakerne ble gode på å takle stress og finne måter å roe nervene frem mot forestillingen. I tillegg til å bidra til økt stressmestring, er teater også en kunstform hvor man også utvikler sosiale ferdigheter, forståelse og lederegenskaper.

Etter at showet var over, begynte deltakerne også å tenke over hva de vil gjøre etter prosjektet: vil de bli teaterentreprenører, sette opp et nettverk av døve skullespillere eller starte en teaterkarriere?

Bilde: Belinda Stoe

Diskusjon om identiter og diskriminering 

I løpet av prosjektet fikk deltakerne mulighet til å reflektere på identitetene sine. Deltakerne hadde mange og forskjellige identiteter: døve, døvblinde, homoseksuelle og psykiske helseutfordringer. I løpet av prosjektet skapte de et sted hvor alle respekterte og forstod hverandre. De kunne ta opp vanskelige tema som likestilling, LHBT, #MeToo og audisme (diskriminering av hørselshemmede). De delte erfaringer og meninger, og fortalte hverandre om hvordan situasjonen er for døve i hjemlandet.

Deltakerne snakker alle forskjellig språk og tegnspråk, så de brukte internasjonalt tegnspråk for å kommunisere med hverandre. Etter dette prosjektet har de blitt flinkere til å kommunisere med døve fra andre land.

Økt samfunnsdeltakelse

Etter prosjektet ble mange bevisste på hva de er nødt til å gjøre for delta helt og fullt i demokratiet og samfunnet. Mange av deltakerne følte også for første gang at de var europeiske samfunnsborgere som alle andre. De er nå en del av et europeisk nettverk av unge teatertalenter i Europa, og er inspirert til å fortsette å utvikle teater for døve.

Deltar på Den europeiske ungdomsuken

Det er første gang denne typen prosjekt har blitt gjennomført for døve ungdommer i Europa. De gode resultatene har blitt lagt merke til. Prosjektet er valgt ut til å være Norges bidrag i en stor utendørs utstilling om Erasmus+-prosjekter. I april 2019 drar prosjektlederen og en deltaker fra Norge til Brussel for å delta på Den europeiske ungdomsuken (ekstern lenke) og være med på åpningen av utstillingen.