Guttekonferansen

Ungdommene i Guttekonferansen-komiteen. Fra venstre: Elias Holmgren, Chris Martin Tornvik-Pedersen, Viktor Tandberg, Amund Frønning, Jørgen Kristiansen, Emil Andre Hatlem og Sondre Torarin Sætereng (Foto: Hammerfest kommune)

Sted: Hammerfest, Norge
Støtteordning: Ungdomsstyrte prosjekter
Beløp: 18 550 euro

Guttekonferansen 2022 skal være starten på en årlig markering av Verdensdagen for psykisk helse i Hammerfest. Målet er at gutter og ikke-binære i kommunen skal føle mer tilhørighet og bli tryggere på å snakke om psykisk helse. Arrangementet har fått støtte gjennom Ungdomsstyrte prosjekter.

Forskning viser at gutter oftere faller ut av skoleløpet enn jenter, og at gutter og menn topper selvmordstatistikkene i landet. Ungdomstjenesten i Hammerfest har dessuten sett en tendens til at gutter i kommunen ikke snakket så mye om psykisk helse - enten fordi de ikke visste nok om temaet eller fordi de ikke hadde verktøyene de trengte for å ha en dialog om det. Dette ville de gjøre noe med. Utekontakt Ana Carolina Vikene og Ungdomskonsulent Andrine Loraas Østmo troppet opp på Hammerfest videregående skole og loddet stemningen: Hvem ville være med å arrangere byens første Guttekonferanse?

Ungdomstenesta i Hammerfest fekk midlar igjen! Foto: Privat

Til prosjektgruppa fikk de med seg fem elever mellom 16 og 20 år. Sammen har de satt opp kjøreplan, budsjett og program, og i mai 2022 fylte de ut og sendte søknaden om støtte fra Erasmus+. Knappe to måneder senere ble det klart at Guttekonferansen ville få støtte av Erasmus+ ungdom, og da var det bare tida og veien frem til avviklingen i oktober.

Et viktig prinsipp for at et prosjekt skal få støtte gjennom Ungdomsstyrte prosjekter er, som navnet sier, at ungdommer må være med å styre prosjektet. Heldigvis står ungdomsmedvirkning allerede sterkt i Hammerfest og i Ungdomstjenestens arbeid. "Vi samarbeider alltid tett med ungdommene i kommunen - uansett hva vi arrangerer", skrev de i søknaden.

Ungdommene i prosjektgruppa har vært med å planlegge arrangementet fra start til slutt. Prosjektgruppa har blant annet kontaktet skolehelsetjenesten og eksterne foredragsholdere. En uke før konferansen slapp de nyheten om at de hadde fått med seg selveste Vegard Harm og Morten Hegseth. Influenserne kommer til Hammerfest for å snakke om blant annet selvaksept og selvtillit.

skjermprint fra Facebook: Harm og Hegseth forteller at de kommer til Hammerfest
Guttekonferansen 2022 slipper nyheten om at Harm og Hegseth kommer. (Foto: Skjermprint fra Facebook)

Prosjektgruppa har jobbet med å spre informasjon om prosjektet ved å lage plakater og kontakte pressen. Konferansen har fått oppmerksomhet både i lokale og nasjonale medier.

Guttekonferansen 2022 blir den første av mange slike konferanser i Hammerfest, som satser på en årlig markering av Verdensdagen for psykisk helse. Med dette tiltaket håper de at ungdommene i Hammerfest føler seg tryggere, opplever mestring og i større grad tør å være seg selv.