Ønsker flere ungdommer inn i arbeidsmarkedet

Sted: Norge, Polen, Romania
Støtteordning: Store samarbeidsprosjekter
Beløp: 139 138 euro

Entreprenørskap, frivillig arbeid og bedre medie- og kommunikasjonsevner kan gjøre det lettere for unge å komme seg inn på arbeidsmarkedet. Organisasjoner fra Norge, Polen og Romania fikk støtte til et strategisk partnerskap fra Erasmus+ Ungdom for å utvikle relevante kurs og ressurser om disse temaene.

I løpet av det strategiske partnerskapet Your Kite har partnerne fra Norge, Polen og Romania hatt flere møter og kurs. De har blant annet kommunikasjonskurs i Norge, kurs om frivillighet i Polen og kurs om entreprenørskap i Romania.

Ungdom trenger ny kompetanse for å komme inn på arbeidsmarkedet

Arbeidsledigheten blant unge er stor i flere land i Europa, og mange steder er den dobbelt så stor som i resten av befolkningen. I noen europeiske land er ungdomsarbeidsledigheten på over 30 prosent, og den vært høy siden den økonomiske krisen rammet Europa i 2008-2009. Mange ungdommer sliter med å komme inn på arbeidsmarkedet til tross for god utdanning. Man frykter dette kan føre til en «tapt generasjon» av ungdommer som er langvarig arbeidsledig og som aldri kommer seg inn på arbeidsmarkedet. Dette vil ha store konsekvenser både for de unge som er rammet og for samfunnet i lang tid fremover.

Organisasjoner i Norge, Polen og Romania ser på entreprenørskap, mediekunnskap og digitale ferdigheter som mulige veier inn i arbeidsmarkedet for unge. Norsensus Mediaforum, en medieorganisasjon som er basert i Oslo, søkte derfor om støtte til et strategisk partnerskap hvor formålet er å utvikle entreprenørskap blant unge gjennom opplæring og utvikling av kompetanse.

Kursdeltakere gjennomførte kurs i hjemlandene sine

Organisasjonene som deltok har i løpet av de to årene prosjektet varte delt erfaringer og lært mye av hverandre. Noen av partnerne har kjent hverandre lenge, og det er viktig å ha vennskap, engasjement og ambisjon i bunn når man skal lage et bra prosjekt. Ekstra innsats og fleksibilitet har også bidratt til suksess. De har utviklet nyttige ressurser som de kan bruke i opplæringsaktiviteter fremover.

Ungdomsarbeiderne som deltok på kursene har lært mer om å jobbe med ungdommer og interkulturell kommunikasjon. De har økt selvtilliten og ny motivasjon. Kurset ga deltakerne tro på at det nytter å gjennomføre workshops for unge. Etter endt kurs var de alle ansvarlige for å gjennomføre kurs for lokale ungdommer, og nesten 500 unge mellom 14 og 17 år har siden fått opplæring i entreprenørskap, frivillig arbeid og mediekunnskap. Dette skal forhåpentligvis gjøre dem litt bedre rustet til å komme inn på arbeidsmarkedet.

I Oslo lærte deltakerne å lage små videosnutter.

Fortsetter samarbeidet

Etter prosjektet sitter partnerne igjen med en rekke læringsverktøy som kan brukes av trainere, ungdomsarbeidere og ungdomsorganisasjoner når de organiserer workshops for unge. Blant verktøyene er en toolkit, en nettbasert læringsplattform og nettbaserte kurs. Mange av ressursene er tilgjengelige på flere språk. I løpet av de to årene har de nådd seks hundre unge fra Norge, Polen og Romania gjennom læringsverktøyene og ressursene om media og kommunikasjon, entreprenørskap, frivillighet og karriererådgiving.

Partnerne fortsetter samarbeidet etter det strategiske partnerskapet, og har allerede utviklet tre nye prosjekter.

Mer informasjon om prosjektet

Søk støtte til et eget prosjekt

NB! Dette prosjektet fikk støtte før 2021, fra en støtteordning som ikke lenger er i bruk. Av dagens støtteordninger er det den som heter "Store samarbeidsprosjekt" som er mest aktuell for prosjekter som dette: