Kreativ sommerleir i Bergen

Sted: Bergen, Norge
Støtteordning: Gruppeutveksling
Beløp: 36 210 euro

Fritidsklubben Knutepunkt Møllaren i Bergen organiserte en gruppeutveksling for 30 ungdommer fra Italia, Litauen, Armenia, Ukraina, Georgia og Norge. I en uke bodde de sammen og deltok i kreative og praktiske aktiviteter for å lære om kunst og hverandres kultur.

Ungdommene kom med ideene

Knutepunkt Møllaren på Møhlenpris er en del av Bergen kommunes fritidstilbud til ungdommer på ungdomstrinnet. To medlemmer fra denne fritidsklubben deltok i 2017 på en gruppeutveksling i Karibia. Det slo dem at de burde organisere noe tilsvarende i Bergen! De ønsket nemlig å være sammen med andre kunst- og kulturinteresserte ungdommer, gjøre gøyale aktiviteter og få nye venner.

Det var ungdommene selv om bestemte innholdet i gruppeutvekslingen. Hovedkriteriet for alle aktivitetene var at det skulle være moro. De definerte også hva de ønsket: profesjonelle veiledere som kunne lære dem noe nytt og kreativt, lære gjennom erfaring i et internasjonalt og inspirerende miljø, mulighet til å få nye venner med like interesser og konkrete ting som nye t-skjorter.

Møtte partnere på internett

Bergen kommune hadde tidligere samarbeidet med en partner fra Litauen, men trengte flere partnere til gruppeutvekslingen. Disse møtte de gjennom internett da det deltok på et webinar om hvilke muligheter som finnes innenfor Erasmus+. I løpet av webinaret fikk de god kunnskap om de mange støtteordningene i Erasmus+ og de fikk tips og råd om hvordan de kunne organisere et godt prosjekt. Deltakerne diskuterte også konkrete prosjektideer, og det var her de kom i kontakt med organisasjonene fra Italia og Armenia. De bestemte seg for å jobbe sammen om et prosjektforslag. Den armenske partneren hadde tidligere samarbeidet med organisasjoner i Georgia og Ukraina, og disse ble også invitert med.

Organisasjonene som ble med i prosjektet har til felles at de arbeider med fritidsaktiviteter for ungdommer fra lavinntektsfamilier.

Grundige forberedelser

Prosjektpartnerne søkte om støtte til et forberedelsesmøte slik at de kunne møte hverandre i Bergen et par måneder før gruppeutvekslingen. Til dette møtet kom en ungdom og en gruppeleder fra hvert land. For partnerne var det viktig at også ungdommene ble med for å sørge for eierskap til prosjektet.

Her fikk de diskutert aktivitetsprogram og regler for gruppeutvekslingen, og de besøkte de ulike lokalene hvor gruppeutvekslingen skulle finne sted.

I forkant organiserte alle partnerne samlinger med ungdommene for å diskutere praktiske spørsmål som forsikring og reise. Her fikk de også tatt opp følelser og forventninger før reisen til Norge, slik at deltakerne kom mest mulig forberedt til utvekslingen. De opprettet en Facebook-gruppe for å kunne utveksle ideer og gi praktisk informasjon.

Både ungdommer og gruppeledere var med på planleggingsmøtet.

Første gang utenlands

For mange av ungdommene var det første gang de dro utenlands. Den ene georgiske deltakeren var veldig nervøs for avreise. Vel fremme var hun overlykkelig fordi hun hadde overkommet frykt og språkbarrierer, og utfordret seg selv.

Flere av deltakerne var veldig sjenerte den første dagen, men det tok ikke lang tid før sjenansen forsvant. Deltakerne fikk veldig god kontakt og ble godt kjent i løpet av uken. Gruppelederne syntes det var veldig rørende å se hvor mye omsorg ungdommene viste for hverandre.

Spennende program og utflukter i Bergen

Deltakerne var innlosjert på Åsane folkehøgskole og tilbragte mesteparten av tiden der. Her hadde de verksteder som ungdommene selv hadde bestemt innholdet i: Laging av t-skjorter, buttons og vennskapsbånd.

KODE kunstmuseer og komponisthjem er Norges første museum som er spesielt tilrettelagt for barn og unge. Her fikk de prøve seg på grafisk trykk.
På vei opp Fløibanen.

I løpet av uken arrangerte ungdommene kulturelle kvelder. Her presenterte deltakerne sitt lands kultur og historie for de andre. Dette kunne være alt fra dans og mat, til quiz og leker. Disse kveldene handlet først og fremst om å lære om hverandre, men det var også en måte å bli mer bevisst på sin egen kultur. Mange deltakere sa at de lærte mer her enn de gjorde på skolen. Det er noe helt annet å oppleve en annen kultur i virkeligheten enn å lese om ulike nasjonaliteter og historier i bøker.

Ungdommene viste frem talentene sine! Det ble fremføring av ballet, hiphop og moderne dans. Noen sang, mens andre spilte piano og gitar.

Mye læring på kort tid

Selv om en uke er en relativt kort tidsperiode, ble ungdommene kjent med andre kulturer og fikk utvidet horisonten. De fikk øvd seg på å snakke engelsk, og de lærte mer om seg selv og andre. De fikk erfaring med å gjennomføre og lede aktiviteter. I de praktiske verkstedene om kunst og håndverk fikk de diskutert masse og fikk kreativ inspirasjon og selvtillit.

Metodene var hele tiden varierte: Simuleringer, kreative aktiviteter, presentasjoner, quiz, leker og debatter. De gjorde aktiviteter i plenum, i mindre grupper og individuelt arbeid. Aktivitetene ble utført både innendørs og utendørs.

På fotokurset utviklet ungdommene digital kompetanse. Her er ett av de konkrete resultatene.

Deltakerne fikk mange muligheter til å reflekterte på hva de lærte underveis, og dette ble dokumentert i Youthpass. Dette er et deltakerbevis som beskriver den kompetansen de lærte, og som de kan bruke når de en dag skal søke om jobb eller skoleplass.

Nøkkelen til et godt samarbeid

Alle prosjektpartnerne var involvert i både planleggingen og gjennomføringen av gruppeutvekslingen. Mye av suksessen i prosjektet lå her: Alle hadde samme målsetting og alle følte ansvar for å bidra til at prosjektet skulle bli vellykket.

Partnerne fordelte de forskjellige programpostene mellom seg. Den italienske gruppen var ansvarlig for å lede diskusjonen om frykt, håp og forventninger til gruppeutvekslingen. Den armenske gruppen ga en introduksjon til Youthpass. Den litauiske delegasjonen organiserte verksted om en tradisjonell håndverksteknikk: decoupage. De ukrainske deltakerne viste hvordan man kan lage blomsterkranser. Den norske delegasjonen var ansvarlig for de lokale utfluktene og noen av de praktiske verkstedene.

Den største utfordringen i løpet av prosjektet var at deltakerne hadde var ulik tilnærming til tid. Mange ønsket å fortsette diskusjonen godt utover tidsskjema. Dette gikk seg til etter hvert, og gruppen fant en felles arbeidsrytme. Godt samarbeid og god kommunikasjon forhindret at andre problemer oppstod.

Italia neste

Prosjektpartneren fra Italia ble så inspirert av gruppeutvekslingen i Bergen at de i etterkant søkte om støtte til å organisere en tilsvarende gruppeutveksling i Italia. Alle partnerne som var med i prosjektet i Norge ble invitert til å delta, og gleden var stor da prosjektet ble innvilget. Nå er ungdommene fra Bergen klare til å dra på tur til Italia i juni 2020.

Mange av ungdommene har i etterkant sagt at det var den beste uken i deres liv så langt, og de fortsatt holder kontakt med hverandre på sosiale medier.