Økologisk grønnsakshage for integrering

Sted: Norge, Ungarn, Romania og Italia
Støtteordning: Små samarbeidsprosjekter
Beløp: 74 840 euro

Volda kyrkjelege fellesråd fikk støtte til et prosjekt der minoritetsungdommer lagde sin egen grønnsakshage for å lære om økologisk jordbruk og entreprenørskap, og for å bli bedre integrert i lokalsamfunnet. Tilsvarende initiativ ble satt i gang i Ungarn, Italia og Romania.

Bakgrunnen for prosjektet var behovet for en aktivitet som kunne føre minoritetsungdom sammen med lokal ungdom og andre i nærmiljøet. Man ønsket at ungdommene skulle få seg et større nettverk og lære seg bedre norsk, men også at de skulle få ny kunnskap og ferdigheter. Derfor startet fire organisasjoner, med støtte fra Erasmus+: Aktiv Ungdom, økologiske hager som arena for integrering av ungdom med flyktning- eller minoritetsbakgrunn.

Her blir de første spadetakene for kjøkkenhagen tatt. Foto: Green Fingers Project

I Volda samarbeidet det felleskirkelige rådet med kommunen, Volda læringssenter og studentorganisasjonen RE:ACT. Mange av de norske ungdommene kom fra organisasjonen KFUK-KFUM, og eksempelhagen deres ble anlagt ved Uppheim i Volda.

Praktisk arbeid og sosialt samvær

I løpet av de to årene som prosjektet Green Fingers varte, fikk deltakerne være med på forskjellige workshops der man lagde eksempelhagen fra bunnen av, sådde, høstet og vedlikeholdt hagen gjennom årstidene. Det ble også bygget redskapsskjul, og i perioder da det ikke var mulig å arbeide ute, var det samlinger der deltakerne lærte ting som å lage frøbomber, om ulike urter og hva du kan dyrke innendørs.

Deltakerne i Volda i gang med å lage frøbomber. Foto: Green Fingers Project

Det ble også tid til dansekurs og en workshop om å lage sjokolade!

Ved siden av fokuset på den økologiske grønnsakshagen, ble det opprettet en kafé, et møtepunkt der man tilberedte mat basert på selvdyrkede råvarer. Både ungdom med og uten minoritetsbakgrunn var med på aktivitetene sammen med andre interesserte fra lokalsamfunnet. Samarbeidet med RE:ACT gjorde at Green Fingers også ble en viktig møteplass for internasjonale studenter.

Attraktive aktiviteter for mange

I kjøkkenhagen gjennomførte ungdommene praktiske oppgaver og lærte nye ferdigheter side om side med deltakerne uten minoritetsbakgrunn. Aktiviteten var attraktiv for mange grupper i lokalsamfunnet. Noen stilte helt uten forkunnskaper, mens andre hadde noe erfaring og delte denne. Aktiviteten ble en god arena for å lære språk og bli kjent på tvers av bakgrunn og alder. Ungdommene som var med utviklet nye ferdigheter, fikk et sterkere nettverk og lærte norsk.

Høsting av poteter fra egen hage! Foto: Green Fingers Project

Entreprenørskap

Entreprenørskap var også tema for prosjektet. Ved å se hvilke grønnsaker som kan dyrkes i Norge, og lære hvordan man kan drive en økologisk grønnsakshage, ble deltakerne i stand til å dyrke selv, og kanskje tjene penger eller til og med skape seg en levevei. På kafeen til Green Fingers ble det servert mat inspirert av ulike kulturer, tilberedt med grønnsaker fra hagen ved Uppheim. Det var med andre ord mange ulike måter man kunne bruke egen kunnskap og utvikle nye ferdigheter sammen.

Her tilberedes mat fra egen produksjon i Green Fingers’ kafé. Foto: Green Fingers Project

Internasjonal dimensjon

Prosjektet var bygget opp slik at lederne for organisasjonene i Norge, Ungarn, Italia og Romania har møttes flere ganger for å utveksle erfaringer og lære av eksperter på økologisk jordbruk og permakultur. Disse samlingene har gitt dem kunnskap til å holde workshops og lede arbeidet med eksempelhagene lokalt.

I Ungarn hadde organisasjonen allerede god erfaring med å drive integreringsarbeid gjennom å samle ulike aktører i lokalsamfunnet rundt en felles grønnsakshage. Første tur gikk derfor dit, for å lære. På timeplanen sto blant annet kompostering og hvordan ulike planter fungerer sammen. Siden ble det flere prosjektmøter og utveksling av erfaringer.

Samarbeid over grenser. Her er partnerorganisasjonene på workshop i Ungarn. Foto: Green Fingers Project

Sommeren 2019 ble den største internasjonale samlingen i prosjektet holdt i Norge. Da kom til sammen 40 deltakere til Sunnmøre folkehøgskole i Ulsteinvik for å bli kjent, høre om hverandres prosjekter, lære mer om permakultur og økologisk dyrking og selvsagt arbeide sammen i grønnsakshagen til den norske gruppa. På programmet sto også mer avslappende aktiviteter som pilgrimsferd, yoga og steinbalansering. Deltakerne fikk også prøve seg på en fjelltur og mange testet badetemperaturen i Norskehavet.

Det europeiske samarbeidet satte aktiviteten i en større sammenheng. For lederne var det interessant å lære av hverandre og lokale eksperter i landene som var med, og for ungdommene som hadde så ulik bakgrunn, var det spennende å møtes for å dyrke en felles interesse.

Viktig for lokalsamfunn og enkeltpersoner

En styrke ved prosjektet er at aktivitetene har hatt stor innvirkning både på lokalsamfunnet og på hver deltaker. I Volda har prosjektet ført til bedre integrering av ungdom med innvandrer- eller minoritetsbakgrunn. Det har skapt bedre kommunikasjon mellom ulike grupper i samfunnet og en ny møteplass.

Deltakerne på sin side har fått et større nettverk både i Norge og ute. De har også fått større forståelse for sin egen situasjon og egne muligheter gjennom å bli kjent med unge med variert bakgrunn og som bor i andre deler av Europa. I tillegg har de lært seg praktiske ferdigheter og kunnskap som kan overføres til egne prosjekter.

Søk støtte til et eget prosjekt

NB! Dette prosjektet fikk støtte før 2021, fra en støtteordning som ikke lenger er i bruk. Av dagens støtteordninger, er det den som heter "Små samarbeidsprosjekter" som er mest aktuell for prosjekter som dette: