Ønsker større politisk engasjement blant unge

To ungdommer presenterer det politiske ungdomsbladet Rebell.

Sted: Norge og Danmark
Støtteordning: Ungdomsinitiativ
Beløp: 33 075 euro

Rød Ungdom i Norge og Socialistisk Ungdomsfront i Danmark ønsket å videreutvikle politiske ungdomsblader for å oppmuntre til større politisk engasjement blant unge.

Samarbeidet om utgivelser

Både Rød Ungdom og Socialistisk Ungdomsfront gir ut politiske ungdomblader, så de søkte om støtte til et ungdomsinitativ for å videreutvikle disse bladene og dele erfaringer seg imellom. I et år samarbeidet de to organisasjonene om å utgi politiske ungdomsblader.

Politisk engasjerte ungdommer er bra for demokratiet

Mange unge bruker ikke sin stemme i demokratiet, hovedsakelig fordi de ikke engasjerer seg nok. Rød Ungdom og Socialistisk Ungdomsfront ønsket å øke det politiske engasjementet blant unge i Norge og Danmark ved å gi ut politiske blader om relevante temaer. På lang sikt håper de at mer politisk interesserte og demokratisk aktive ungdommer skal bidra til et sunnere demokrati både i Norge og i Danmark.

Rød Ungdom ønsker at flere unge skal bli politisk engasjerte.

Lærte mer om hvordan man lager et politisk blad

For å få til et bra samarbeid hadde redaksjonene tre møter, i tillegg til kontakt på e-post. Engasjerte ungdomspolitikere og frivillige fra forskjellige deler av organisasjonene bidro til at prosjektet ble bra. Noen kom fra styret i et lokallag, andre fra den sentrale organisasjonen, og totalt sett var det mange bidragsytere og lav terskel for å komme med ideer. Ungdommene som deltok var alle under 30 år, og de fikk verdifull erfaring med prosjektledelse, å jobbe i en redaksjon, å forholde seg til deadline og å jobbe med å lage aktuelle og spennende tekster. I tillegg lærte de mye om både norsk og dansk politikk og kultur.

Globale temaer

Mens Rød Ungdom ga ut flere nummer av bladet «Rebell», ga Socialistisk Ungdomsfront ut bladet «Blomster & Barrikader» i Danmark. Temaene de skrev om inkluderte miljø, feminisme og ungdom og forandring. De jobbet tett sammen om utgivelsene, og alle bladene hadde bidrag fra begge organisasjonene.

Utgivelsene har ført til bedre samarbeid mellom de to organisasjonene, og de gjorde seg mange erfaringer rundt det å lage og utgi politiske blader. De har derfor utarbeidet en blogg som kan være nyttig for andre som ønsker å gå i gang med dette. Bloggen er skrevet på engelsk.

Rebell er Rød Ungdoms magasin og har siden 1963 blitt gitt ut under forskjellige navn.

Mer informasjon om prosjektet

Søk støtte til et eget prosjekt

NB! Dette prosjektet fikk støtte før 2021, fra en støtteordning som ikke lenger er i bruk. Av dagens støtteordninger er det den som heter "Ungdomsstyrte prosjekter" som er mest aktuell for prosjekter som dette: