Sammen mot hatprat i Lindesnes

Lindesnes-ungdom i samtale med Leo Ajkic på Hatpratkonferansen 2022. Foto: Lindesnes kommune v/ Malin Helen Jørgensen.

Sted: Lindesnes, Norge
Støtteordning: Ungdomsstyrte prosjekter
Beløp: 29 000 euro

I juni arrangerte Lindesnes ungdomsråd Hatpratkonferansen 2022 med støtte fra Erasmus+ ungdom. Ungdommer fra hele Lindesnes kommune møtte opp på Buen kulturhus i Mandal, hvor også politikere, eksperter og TV-personlighet Leo Ajkic var invitert. Konferansen var en del av et ungdomsstyrt prosjekt som til sammen mottok nærmere 300 000 kroner.

Bakgrunnen for Hatpratkonferansen 2022 var blant annet at Lindesnes ungdomsråd deltok på demokrativerksted på Utøya høsten 2021 sammen med flere andre ungdomsråd. Her ble hatprat, ytringsfrihet og demokrati satt på agendaen, og de sørlandske ungdommene kom tilbake med inspirasjon til hvordan de kunne øke bevisstheten om dette i eget nærmiljø. De kom selv med ideen til konferansen, og fikk veiledning av ungdomsrådskoordinator i Lindesnes kommune, Anne Grønsund, til å fylle ut søknadsskjemaet.

- Vi voksne bidro med å lytte til ideene og ønskene og komme med løsningsforslag som de enten avviste eller gikk videre med, sier Anne Grønsund. - De eide jo dette selv og da var det mer for meg som veileder å få det ned på papiret i rett innramming. Vi fikk veldig god hjelp fra kontoret i Oslo til å forstå hva man spurte etter i de ulike søknadsdelene og hvordan vi kunne forfatte det på en måte som var i tråd med målsetningen for utlysningen.

Facebook-innlegg fra Lindesnes barne- og ungdomsråd hvor de offentliggjør å ha fått 29 000 euro i støtte
Gleden var stor da det ble offentliggjort hvem som fikk tildelt Erasmus+-midler i mai 2022. (Utklipp fra Facebook).

I forkant av konferansen var ungdommene med på å skrive en pressemelding og å ringe journalister. I tillegg lagde NRK Sørlandet et direktesendt innslag om konferansen. Foruten å spre informasjon om konferansen, var målet å synliggjøre i media at tematikken er relevant for resten av samfunnet og demokratiet. I sin åpningstale på Buen kulturhus sa ordfører i Lindesnes kommune, Even Sagebakken:

- Ord betyr noe. De ordene vi bruker skaper holdninger. De holdningene vi har, skaper handlinger.

Mange viktige samtaler på scenen. Hva er hatprat og hvordan kan det ramme? Foto: Lindesnes kommune v/ Malin Helen Jørgensen

I løpet av dagen kunne deltakerne velge mellom å delta på flere workshopper, for eksempel Hva er hatprat, Skeiv på Sørlandet, Hvor går ytringsfrihetens grense og Hatprat på nett. I tillegg stod blant annet musikk, slampoesi, åpen grafittivegg og spørsmålsrunde med Leo Ajkic på programmet. Han oppfordret ungdommene til å møte hverandre med kjærlighet og positivitet.

- Ungdommene var superfornøyde med å få med Leo Ajkic, forklarer Anne Grønsund. - Leo er selv engasert i problematikken og han var veldig interessert når han forstod at dette var helt ungdomsstyrt.

I følge Grønsund fikk ungdommene hjelp til å sette opp kontrakten med Ajkic, men det var de selv som fulgte han opp under konferansen, og som fungerte som sjåfører for ham før og etter.

Ungdommene stod selv for underholdningen. Foto: Lindesnes kommune v/ Malin Helen Jørgensen

Dagen ble intens, engasjerende og med et høyt tempo. Arrangørene medgir at de hadde hatt nok innhold til to dager. Likevel var energien på topp, det ble en god blanding av plenumsdiskusjoner og parallellsesjoner, og tematikken opplevdes som dagsaktuell. Deltakerne opplevde at innlederne hadde egne erfaringer som de delte, uten å heve pekefingrene.

I etterkant har arrangørene fått utelukkende gode tilbakemeldinger. Ungdommer har gitt uttrykk for at de fikk mulighet til å reflektere over spørsmål de aldri hadde tenkt over tidligere. De ble både engasjerte og berørte av tematikken. De satt igjen med at det ikke alltid finnes noen fasit, men at det er en verdi i seg selv å diskutere, ytre seg og være aktive deltakere i en debatt.

Arrangementet har fått ringvirkninger. Flere av skolene i Lindesnes kommune plukket opp tråden og kontaktet foredragsholderne for å jobbe videre med tematikken i skolesammenheng. Og prosjektet til Lindesnes ungdomsråd er heller ikke ferdig. I etterkant av konferansen vil kommunen og ungdomsrådet gjennomføre flere oppfølgingsaktiviteter for å fortsette det viktige arbeidet mot hatprat i samfunnet.

Foto: Lindesnes kommune v/ Malin Helen Jørgensen

Hatprat er ytringer som sprer eller oppfordrer til hat mot personer på bakgrunn av gruppen de tilhører. Hatefulle ytringer handler ofte om etnisitet, religion eller livssyn, kjønn, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk eller nedsatt funksjonsevne (Bufdir).