Kontrakt og vedlegg

Her er en oversikt over dokumenter dere må være kjent med før dere setter i gang med et Erasmus+ ungdom-prosjekt. Ta kontakt dersom det er noe dere lurer på.

1. Kontrakten

Kontrakten blir sendt til dere via «SvarUt».

Når dere mottar kontrakten må dere skrive den ut i to eksemplarer. Den som er juridisk  ansvarlig må signere. Husk å signere begge eksemplarene før dere returnerer disse til oss. Mer informasjon finner dere i brevet dere mottok.

2. Generelle vilkår

De generelle vilkårene («General Conditions») inneholder informasjon om: 

 • Definisjoner
 • Ansvar
 • Bruk av logo
 • Force majeure 
 • Hvilke typer utgifter som er godkjente
 • Dokumentasjon av utgifter
 • Prosjektbesøk
 • m.m

De generelle vilkårene blir ikke lagt ved tilsagnsbrevet som eget vedlegg, men du kan laste de ned her:

Vedleggene til kontrakten for 2021 har ikke kommet fra EU-kommisjonen enda, men legges ut her så snart vi har dem.

3. Økonomisk oversikt

Vedlegg 2 inneholder en oversikt over hvor mye dere har fått i tilskudd og hvordan dette fordeler seg på ulike poster (reise, støtte til organisering av aktivitet, utgifter for å tilrettelegge for deltakere med funksjonsnedsettelser, visum osv).

4. Økonomiske og andre regler

I vedlegg 3 «Financial and contractual rules» finner dere blant annet informasjon om

 • hvilke regler som gjelder for bruk av faste satser
 • hvilke regler som gjelder for refusjon basert på faktiske utgifter
 • informasjon om hvilke regler som gjelder dersom prosjektet er dårlig gjennomført
 • informasjon om hvilken dokumentasjon dere må legge frem ved prosjektbesøk og kontroller.

5. Faste satser

I vedlegg 4 «Applicable rates» finner dere informasjon om hvilke faste satser som gjelder for deres prosjekt.

6. Signert deltakerskjema/ signaturliste

Dersom dere lager deres egen, husk at deltakerskjemaet/signaturlisten må inneholde:

 • Datoer for aktiviteten
 • Hvor deltakeren reiste fra
 • Signatur fra deltaker
 • Navn på aktiviteten

Ta godt vare på originalen.