Frivillig arbeid i solidaritetskorpset

Det europeiske solidaritetskorpset er et nytt EU-program. Frivillig arbeid (EVS), som tidligere var en del av Erasmus+, er nå flyttet inn i Solidaritetskorpset.

Hensikten med Solidaritetskorpset er å fremme solidaritet i samfunnet. Programmet gir ungdom flere muligheter til å engasjere seg, styrke lokalsamfunnet og bidra gjennom å jobbe frivillig. På denne måten får de nyttige erfaringer og utvikler ferdigheter som blant annet vil gjøre det lettere for dem å komme seg inn på arbeidsmarkedet.

Inkludering står sentralt i Solidaritetskorpset, og det legges stor vekt på å legge tilrette for unge som har en eller annen form for begrensning eller utfordring. Ungdom med spesielle utfordringer kan søke om å delta på kortere prosjekter med ekstra støtte og tilrettelegging, og de kan søke om midler til tilrettelegging dersom de har behov for det.

Om din organisasjon øsnker å jobbe målrettet med å sende ut ungdommer med spesielle utfordringer på frivillig arbeid i utlandet, kan du finne mange tips og råd på denne siden.

Denne filmen (10 min) gir et godt innblikk i hvilket utbytte den enkelte kan få gjennom å delta på et frivillig arbeid-prosjekt.

Nøkkelord i Solidaritetskorpset er solidaritet, inkludering og ikke-formell læring.

Frivillig arbeid for deg mellom 18 og 30 år

Gjennom Det europeiske solidaritetskorpset kan du som er mellom 18 og 30 år jobbe frivillig i et EU-land, Tyrkia, Nord-Makedonia eller Island. Som frivillig jobber du hos en organisasjon fra to måneder til et år. Du kan for eksempel hjelpe til på en økologisk gård i Hellas, være barne- og ungdomsarbeider i Tyskland eller lage kunstprosjekter hos en kulturorganisasjon i Portugal.

Frivillig arbeid for organisasjoner

Som organisasjon kan dere enten sende ut en eller ta imot en frivillig. For dere som ønsker å ta imot unge frivillige, betyr dette ekstra hjelp i det daglige arbeidet i tillegg til nye innspill og perspektiver - og økt internasjonal kompetanse. Ønsker dere å hjelpe ungdommer fra Norge til å jobbe frivillig i utlandet, kan dere bli en senderorganisasjon.

Norge er med som partnerland i Solidaritetskorpset. I januar 2019 ble det bestemt at Norge ikke kommer til å delta på lik linje med EU-landene i nåværende programperiode til og med 2020.

Deltakerland

Deltakerlandene er per i dag de 28 EU-landene og Tyrkia, Island og Nord-Makedonia. Frivillige fra Norge kan dra til disse landene, og frivillige fra deltakerlandene kan dra til Norge gjennom Det europeiske solidaritetskorpset.

Partnerland

At Norge er partnerland i solidaritetskorpset betyr at norske organisasjoner ikke har anledning til å søke støtte selv. Det vil si at dere må finne en partner i et deltakerland, som sender inn søknaden i sitt land.

Hvis dere ønsker å ta imot frivillige, vil dere nå kun ha mulighet til å ta imot frivillige fra de 28 EU-landene og Tyrkia, Island og Nord-Makedonia. Om dere ønsker frivillige fra mer enn ett land, må dere være med som partner i én søknad i hvert land dere ønsker frivillige fra. Dere må altså finne en senderorganisasjon fra EU-landene, Tyrkia, Island eller Nord-Makedonia som søker støtte til deres prosjekt.

Hvis dere ønsker å sende ut norske frivillige, kan dere søke om godkjenning for å gjøre dette. Vi kan veilede dere når dere søker, men selve søknaden må sendes til det nasjonale kontoret i Polen. Ta kontakt med oss, så hjelper vi dere i prosessen, slik at dere kan være med på å gi ungdom livsendrende muligheter!

Søk om godkjenning

Alle organisasjoner som skal være med som partner i et Solidaritetskorps-prosjekt, må ha søkt om og fått godkjenning for dette først. Hvis ikke dere allerede er godkjent, kan du lese om hvordan dere får godkjenning her. Godkjenningen vil gjelde fram til 2027.

Programguide

Solidaritetskorpset har sin egen programguide (pdf). Vi anbefaler alle å sette seg godt inn i reglene som gjelder for frivillig arbeid før dere blir med i et prosjekt.

Samarbeid med Sveits

Det er også mulig å samarbeide med Sveits. De er ikke med i programmet, men har sin egen ordning finansiert av sveitsiske myndigheter. Myndighetene i Sveits betaler kostnadene enten de sender ut eller tar imot frivillige. Dere kan samarbeide med en organisasjon i Sveits, som da vil søke støtte støtte fra sitt kontor i Sveits. For mer informasjon om dette, sjekk nettsiden til Movetia (ekstern link).

Prosjekter som har fått støtte under Erasmus+

Alle EVS/frivillig arbeid-prosjekter som har blitt innvilget i Erasmus+ -programmet, må forholde seg til reglene i Erasmus+-programguiden for det året prosjektet fikk støtte.