Når vennskap blir livsviktig

I 2007 deltok ti ungdommer fra Sveio kommune på en gruppeutveksling med ungdommer fra den polske kommunen Wisznice. Siden den gang har de to kommunene skrevet under en vennskapsavtale og gjennomført flere prosjekter sammen. I 2022, 15 år etter den første gruppeutvekslingen, er Polen sterkt preget av krigen i Ukraina. Ungdommene fra Sveio, som nå er blitt voksne, kunne ikke stå og se på – og satte i gang tiltak for å sende nødhjelp.

Det var en av de tidligere deltakerne som først tok initiativ. Han har holdt kontakt med sine polske venner helt siden de var på utveksling sammen. Den gangen, i 2007, handlet gruppeutvekslingen om å få i gang et ungdomsråd i Wisznice, etter den norske modellen. Sveio hadde hatt ungdomsråd i kommunen siden 1999, og de norske ungdommene var stolte av å ha noe å vise frem i Polen. 10 representanter fra ungdomsrådet i Sveio reiste dermed på utveksling til Wisznice for å dele erfaringer med de polske deltakerne. 

Vennskap på tvers

I tillegg til at gruppeutvekslinger gjerne tar for seg et eller flere temaer som er viktige for deltakerne, er det vel så viktig hva som skjer på kveldstid og mellom aktivitetene. Deltakerne sover, spiser og lever sammen, og en konsekvens av dette er ofte langvarige vennskap på tvers av landegrenser og kulturer. 

Olav Bergmål er en av ildsjelene som har tatt med ungdommer fra Sveio på gruppeutveksling flere ganger. Både i 2007 da de reiste til Wisznice for første gang, samt flere prosjekter i årene som fulgte, har han gått i bresjen for å åpne opp for internasjonale muligheter for ungdom. Noen av prosjektene kan du lese om på nett, for eksempel en utveksling i Polen i 2012 og i Norge i 2014. Når disse ungdommene møter hverandre ser Bergmål at det fjerner fordommer – begge veier. Når man møter jevngamle fra et annet land oppdager man kanskje at likhetene overskygger forskjellene: - Det normaliserer tenkningen om at folk er folk, sier Bergmål.

Ungdommer fra Sveio på utveksling i Polen

Positiv påvirkning i samfunnet 

Slike samarbeidsprosjekter kan også få positive ringvirkninger i resten av samfunnet. På sør-vestlandet er det mange arbeidere fra Polen, blant annet i verftsindustrien rundt Haugesund. Bergmål tror denne typen utvekslinger har tatt vekk noe av stigmatiseringen som polske arbeidere har kunnet møte på. Det fortelles om gode holdninger til arbeidskraft fra ulike land på disse verftene, og Bergmål tror noe av dette har å gjøre med det norsk-polske vennskapet som er bygget opp over tid. 

Dialog og innsamling

Tilbake til 2022: Vi må jo gjøre noe! Dette tenkte de norske prosjektdeltakerne som fremdeles hadde polske venner fra utvekslingene på 2000-tallet. De gikk til kommunen for å sette i gang tiltak, og ordfører Linn Therese Erve kalte straks inn til et digitalt møte med Wisznice kommune. Det ble klart hva som gjøres og hva som trengs: Den lille kommunen tilbyr mat og et sted å sove for flyktninger som kommer over grensa. I tillegg frakter de medisiner og nødvendig utstyr til Ukraina. Ordfører Erve forteller via Sveio kommunes nettsider at det var godt å snakke med representantene fra Wisznice, høre hvordan situasjonen er, og vise omtanke. Hun forteller til Erasmus+: Aktiv Ungdom at de nå har en dialog med ungdomsrådet og frivilligsentralen i Sveio, og at målet er å samle inn penger til en polsk hjelpeorganisasjon som driver med arbeid i Ukraina.

Ordfører Linn Therese Erve og andre representanter fra Sveio hadde nettmøte med vennskapskommunen Wisznice

Hva kan du gjøre?

Vil du bidra? Slik kan du starte opp et prosjekt der målet er å bidra til å takle konsekvensene av krigen i Ukraina

Hvis du vil søke om penger til mindre aktiviteter kan du hekte det på det europeiske ungdomsåret

Hvis du vil ta med ungdommer i kommunen eller organisasjonen din på gruppeutveksling kan du lese mer om dette her. Neste søknadsfrist er 4. mai 2022.