Slik kan dere støtte Ukraina

Russlands invasjon av Ukraina i februar har ført til at flere millioner ukrainere er på flukt. Europa står ovenfor den raskest voksende største flyktningkrisen siden andre verdenskrig. Myndigheter, organisasjoner og enkeltpersoner mobiliserer nå for å hjelpe ukrainere. Har du også lyst til å gjøre noe? 

Her får du mer informasjon om hvordan du kan endre et Erasmus+-prosjekt som allerede er i gang eller søke om et nytt prosjekt som kan bidra til å takle konsekvenser av krigen i Ukraina.  

Solidaritet har alltid vært et viktig prinsipp i Erasmus+. Derfor oppfordrer nå EU-kommisjonen dere som har fått prosjektmidler fra Erasmus+ til å vurdere om det er mulig å endre prosjektet for å støtte de som er rammet av krigen. Dere kan endre budsjettet i eksisterende Erasmus+-prosjekter, men dere kan også søke om støtte til nye prosjekter.  

Endre et innvilget prosjekt

Dersom dere allerede har mottatt prosjektstøtte fra ungdomsdelen av Erasmus+, kan dere endre på prosjektet.

Gruppeutveksling, opplæring for ungdomsarbeidere og ungdomsstyrte prosjekter 

Dersom dere fikk støtte til en gruppeutveksling, opplæring for ungdomsarbeidere eller et ungdomsstyrt prosjekt i år eller i fjor, kan dere endre på aktiviteter i prosjektet for å støtte personer som har flyktet fra Ukraina eller som er påvirket av krigen på annet vis. 

Strategiske partnerskap og store og små samarbeidsprosjekter 

Dersom dere har fått støtte fra Erasmus+ til et strategisk partnerskap (i perioden 2014-2020) eller til små og store samarbeidsprosjekter (i 2021 eller 2022), kan endre på budsjettet for å kunne støtte Ukraina. 

Kontrakten må endres dersom de overordnede målene for prosjektet blir veldig annerledes enn det som var innvilget i søknaden. Dette gjelder for alle prosjekttypene. Det er kun mulig å endre aktiviteter som ikke er gjennomført.  

Vi anbefaler at dere tar kontakt med oss for å diskutere mulighetene dersom dere vurderer å endre prosjektet på grunn av krigen i Ukraina.  

Søk om støtte til et nytt prosjekt

Skal dere søke om støtte fra Erasmus+ i år? Da bør dere vurdere hvordan prosjektsøknaden kan: 

  • inkludere ukrainske flyktninger 
  • promotere felles europeiske verdier 
  • bekjempe falske nyheter og desinformasjon 

Søknadsfristene i år er:  

Det europeiske solidaritetskorpset

Det er også mulig å endre prosjekter som er finansiert gjennom Det europeiske solidaritetskorpset. Norske organisasjoner kan kun være med som partner i disse prosjektene, så den organisasjonen som mottok støtte er ansvarlig for eventuelle endringer i prosjektet. Kontakt samarbeidspartneren deres for å diskutere om og hvordan dere kan endre prosjektet for å kunne støtte Ukraina og ukrainske flyktninger.  

Vi kommer med mer informasjon

EU-kommisjonen og de nasjonale kontorene som forvalter Erasmus+-programmet diskuterer fortløpende flere måter Erasmus+-programmet kan støtte ukrainere. Vi oppdaterer denne artikkelen når vi har mer informasjon.