Søknadsåret 2024 er i gang!

Tirsdag 20. februar 2024 kl. 12.00 gikk fristen for årets første søknadsrunde ut, der ungdomsgrupper, organisasjoner, kommuner og fritidsklubber kunne søke støtte gjennom 5 ulike ordninger i ungdomsdelen av EU-programmet Erasmus+. Vi fikk inn 59 søknader på årets første søknadsfrist, og er veldig glade for at så mange er interessert i å få til spennende prosjekter for og med ungdommer!

Slik fordeler søknadene seg:

  • Gruppeutveksling: 39
  • Opplæring for ungdomsarbeidere: 7
  • Ungdomsstyrte prosjekter: 10
  • Akkreditering: 2
  • DiscoverEU Inclusion: 1

Til sammen utgjør dette 59 søknader. Dette er en liten økning fra fjorårets første søknadsrunde, der vi fikk inn totalt 57 søknader.

Nyttig info

Alle som har søkt denne runden vil få svar på søknaden innen utgangen av april.

Ønsker du å søke om støtte til et prosjekt, utveksling eller reise i løpet av 2024? Meld deg på nyhetsbrevet for å få beskjed når søknadsfristene for de neste rundene er klare!

Søknadsfristen for store og små samarbeidsprosjekter er allerede 5. mars! Les mer om store samarbeidsprosjekter her, og små samarbeidsprosjekter her.

Tusen takk for alle søknadene, og vi gleder oss til å se alle prosjektene settes ut i live!