Takk for søknaden!

Torsdag 4. mai gikk årets andre frist for å søke støtte fra Erasmus+ ungdom ut. Her kan du se hvor mange søknader vi har fått inn, og hva folk har søkt støtte til.

Til sammen fikk vi inn 65 søknader. Ved samme søknadsrunde i fjor fikk vi bare inn 35 søknader, så her er det en betydelig oppgang. Det er vi glade for!

Slik fordeler søknadene seg:

  • Gruppeutveksling: 36 stk
  • Opplæring for ungdomsarbeidere: 7 stk
  • Ungdomsstyrte prosjekter: 6 stk
  • Små samarbeidsprosjekter: 16 stk

De andre støtteordningene våre, Store samarbeidsprosjekter og DiscoverEU Inclusion Action, var ikke åpne for søknader denne runden. De kan du søker på i oktober.

Nyttig info

Neste steg er at alle søknadene skal vurderes. De som har søkt vil få svar på søknaden sin i slutten av juni 2023.

Vil du søke i neste runde? Da må du merke deg datoen 4. oktober, og ta gjerne kontakt med oss hvis du vil ha hjelp med søknaden.

Meld deg på nyhetsbrevet for å få tips til søknadsskriving, kommunikasjonsarbeid, kurs du kan dra på, med mer.

Takk til alle som har søkt. Vi gleder oss til å se alle de gode ideene settes ut i live!