Informasjonen nedenfor gjelder ekstrautlysningen som kom i 2020, kalt Kreative strategiske partnerskap.

(Dersom du ønsker å søke om støtte til et prosjekt i perioden 2021-2027, sjekk ut de nye ordningene store samarbeidsprosjekter og små samarbeidsprosjekter).

Kort om ordningen

Covid-19-pandemien har avdekket et stort behov for utvikling av digital læring, og noen sektorer, som for eksempel kulturfeltet, er rammet svært hardt.

EU-kommisjonen deler derfor ut 200 millioner euro til organisasjoner i Europa som har prosjektideer som kan gi umiddelbare løsninger på utfordringer som er oppstått. 100 millioner euro er avsatt til prosjekter med fokus på «kreativitet og multikulturalisme».

Kulturorganisasjoner og kreative medier innenfor kulturfeltet som retter seg mot aldersgruppene 13-30 år, er særlig invitert til å søke.

Formålet med denne utlysningen er å fremme tverrsektorielt samarbeid med fokus på kreativitet, europeisk medborgerskap og kulturforståelse. Det kan også bidra til å fremme sosial inkludering gjennom kunst, fremme innovativ deltakende og interkulturell dialog gjennom å koble sammen ungdomsfeltet med kultur og kreative sektorer.

Til dere som skal rapportere

Betingelser

 • Dere kan få opp til 300.000 euro (dette er for prosjekter som varer i 24 måneder).
 • Dere må være minst tre organisasjoner fra tre programland. Organisasjoner fra partnerland kan delta som prosjektpartnere dersom deltakelsen gir en viktig merverdi til prosjektet.
 • Dere kan være så mange partnere dere ønsker, men maksimum budsjett for gjennomføring og prosjektledelse tilsvarer ti deltakende organisasjoner.
 • Prosjektet må starte opp mellom 1. mars og 30. juni 2021.
 • Prosjektet kan vare mellom 6 og 24 måneder.
 • Eksempler på aktiviteter som kan gjennomføres i et kreativt strategisk partnerskap er
  • aktiviteter som styrker kreativitet i ikke-formell og formell utdanning gjennom utvikling av ferdigheter og kompetanse
  • aktiviteter som promoterer aktivt medborgerskap og sosial inkludering gjennom kunst, særlig blant unge
  • aktiviteter som støtter talenter og fremmer entreprenørskap på det kulturelle og kreative feltet
  • opplæringsmateriell og ressurser, kurs og opplæringsmoduler som skal fremme kreativitet, kultur og multikulturalisme
  • kunstneriske og kulturelle initiativ som har en opplæringsdimensjon eller som ønsker å øke bevisstheten om sosiale forhold (teater, utstilling, konserter, diskusjoner etc.)
  • aktiviteter som etablerer eller styrker nettverk eller nye samarbeidsformer (fortrinnsvis virtuelle) som kan stimulere interkulturelt engasjement og kreativ tankegang, særlig blant unge
  • mobilitet på tvers av landegrenser som promoterer læring i kreative rom og i kulturminner, inkludert residenser for artister som jobber i ikke-formell/ formell utdanning og med ungdomsarbeid.
 • På grunn av Covid-19 er virtuelt samarbeid nøkkelen til vellykkede strategiske partnerskap
 • Dere kan inkludere opplæringsaktiviteter av individuelle personer dersom det bidrar til å oppnå prosjektets målsetting.

Lurt å vite

 • Strategiske partnerskap skal bidra til at mange typer organisasjoner kan få en internasjonal erfaring. Prosjektene er naturligvis av forskjellige størrelser og omfang. Søknadsvurderingen vil ta hensyn til størrelsen på de organisasjoner som er involvert og formålet med prosjektet.
 • Søknadsskjemaet er på engelsk, men dere kan skrive søknaden på norsk eller engelsk.
 • Søknaden vil bli vurdert av to eksterne assessorer/ eksperter i Norge.
 • Vi tilbyr veiledning! Ta kontakt dersom dere ønsker å diskutere en prosjektidé. Vi kan også se igjennom søknaden før dere sender dere inn (send oss utkast innen 15. oktober).
 • Utlysningen heter «Partnerships for Creativity (in the fields of youth, school education and adult education)». Organisasjoner på ungdomsfeltet søker til Bufdir gjennom Erasmus+: Aktiv Ungdom. I søknadsportalen velger du først «Opportunities», deretter «Youth» og så «Partnerships for Creativity in the field of Youth (KA227-YOU)» for å få opp riktig søknadsskjema. Diku behandler søknader innenfor skole og voksenopplæring. Velg mellom «School education» eller «Adult education» i «Opportunities». Søknadene blir da automatisk sendt til Diku.