Samarbeid med disse landene

Erasmus+ ungdom er delt opp i tre kategorier: programlandpartnerland i EUs naboregioner og andre partnerland. Alle prosjekter har mulighet til å samarbeide med land i de to første kategoriene. Se listen over land i hver kategori og sjekk betingelsene til det dere skal søke støtte til. Det kan for eksempel være krav om at dere må være to programland i et prosjekt.

1. Programland

Dere kan samarbeide med programland i alle prosjekter.

Programland er de 27 EU-landene samt Island, Liechtenstein, Norge, Nord-Makedonia, Serbia og Tyrkia. Norge deltar som programland på lik linje med EUs medlemsland.

EU-landene: Belgia, Bulgaria, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Hellas, Irland, Italia, Kroatia, Kypros, Latvia, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spania, Sverige, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn, Østerrike.

Storbritannia deltar for fullt i Erasmus+ ut 2020. Det betyr at alle prosjekter som er finansiert i 2020 eller tidligere fullføres etter planen, også aktiviteter som finner sted etter 2020. Fra 2021 er Storbritannia ikke med som program- eller partnerland i Erasmus+. 

2. Partnerland i EUs naboregioner

Bortsett fra prosjekter som har fått støtte fra ordningen små samarbeidsprosjekter, vil dere vanligvis kunne samarbeide med land i denne kategorien.

Partnerlandene i EUs naboregioner er disse 22 landene i Europa, Midtøsten og Nord-Afrika: Albania, Algerie, Armenia, Aserbajdsjan, Belarus, Bosnia, Egypt, Georgia, Israel, Jordan, Kosovo, Libanon, Libya, Marokko, Moldova, Montenegro, Palestina, Russland*, Syria, Tunisia og Ukraina.

NB: Det er lett å blande sammen begrepene «partner i prosjektet» og «partnerorganisasjon» med begrepet «partnerland».

*På grunn av den pågående russiske invasjonen av Ukraina, er det nå innført sanksjoner mot Russland som påvirker russiske organisasjoners deltakelse i Erasmus+-prosjekter. Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål om dette.

3. Andre partnerland

Andre partnerland er den tredje kategorien og er aktuell for svært få prosjekter i Erasmus+ ungdom.

Store samarbeidsprosjekter er det eneste dere kan søke støtte til som gir dere anledning til å samarbeide med land i kategorien andre partnerland. Samarbeid med disse landene forutsetter at denne partneren bringer en tydelig merverdi og relevans til prosjektet som ikke kan dekkes på noen annen måte. Sjekk med oss hvis dere lurer på om dere kan ta med en partner fra denne kategorien.

Det finnes også utlysninger direkte fra Europakommisjonen (ekstern lenke) der det er anledning til å samarbeide med andre partnerland. Da søker dere direkte til Brussel, og ikke til oss.

Fullstendig liste over andre partnerland (ekstern lenke).

4. Samarbeid med Sveits

Sveits er ett av landene i kategorien andre programland, men har helt egne regler for deltakelse i Erasmus+ fra og med 2018.

Den sveitsiske regjeringen har laget et sveitsisk program for Erasmus+, sånn at sveitsiske ungdommer og ungdomsarbeidere også skal kunne delta i Erasmus+-prosjekter selv om landet ikke er med i programmet.

Dere kan derfor nå samarbeide med sveitsiske organisasjoner i et Erasmus+-prosjekt. Dere sender inn søknaden som normalt, og en uke senere kan den sveitsiske organisasjonen søke om støtte til de sveitsiske deltakerne fra sitt nasjonale kontor, Movetia. Hvis vi har innvilget prosjektet deres her i Norge og Movetia har gjort det samme for de sveitsiske deltakerne, får den sveitsiske organisasjonen dere skal samarbeide med støtte fra Movetia. Finansieringen følger Erasmus+-programmets regler.

Sveitsiske organisasjoner kan søke om støtte til gruppeutvekslinger, opplæring for ungdomsarbeidere, frivillig arbeid og ungdomsstyrte prosjekter som finner sted i Sveits. Støtte blir gitt til store samarbeidsprosjekter, men ikke små. Støtten blir gitt av den sveitsiske regjeringen og ikke av EU. Disse prosjektene er ikke offisielle Erasmus+-prosjekter, så organisasjonen kan for eksempel ikke bruke Erasmus+-logoen, gi Youthpass til deltakerne, bruke Europakommisjonens forsikringsordning til de som jobber frivillig eller bruke kommisjonens IT-verktøy (inkludert søknadsskjemaet, Mobility Tool etc).

For mer informasjon, sjekk dette faktaarket om sveitsisk deltakelse i programmet (ekstern lenke) og nettsiden til Movetia (ekstern lenke).

Lurt å vite:

  • Dere må samarbeide med minst ett annet programland eller et partnerland i EUs naboregioner i nesten alle Erasmus+ ungdom-prosjekter. Det eneste unntaket er ungdomsstyrte prosjekter, som kan sette i gang lokale, regionale eller nasjonale prosjekt, i tillegg til internasjonale.
  • For gruppeutveksling og opplæring for ungdomsarbeidere kan vi maks bruke en fjerdedel av vårt budsjett på prosjekter med organisasjoner fra partnerland i EUs naboregioner.
  • Små samarbeidsprosjekter kan kun samarbeide med organisasjoner i programland.