Møteplasser og ny teknologi for ungdommer med albinisme

Ungdommene organiserte en gatekampanje om albinisme i Milano

Sted: Italia og Spania
Støtteordning: Små samarbeidsprosjekter
Beløp: 58 541 euro

Partnere fra fem land deltok i det strategiske partnerskapet og flere aktiviteter ble organisert i løpet det halvannet året prosjektet varte. Blant annet arrangerte de et internasjonalt møte for ungdommer med albinisme, utlyste en konkurranse for å få ideer til en ny mobilapp og lagde nyttige veiledere.

Bygget opp selvtilliten til ungdommene

Til sammen deltok tyve unge med albinisme mellom 18 og 30 år i prosjektet. De fikk være med på et internasjonalt møte hvor de delte erfaringer og diskutert løsninger på utfordringer de står ovenfor. De kom også frem til god praksis fra egne hjemsteder som kan gjennomføres i andre byer. Ikke-formelle læringsaktiviteter som workshops og spill ble brukt på dette møtet. Slike møter er med på å bygge opp selvfølelsen til personer i utsatte samfunnsgrupper, slik at de unge føler seg fri til å dele erfaringer, ideer og løsninger.

Prosjektpartnerne etablerte også et europeisk nettverk av unge mennesker med albinisme slik at de kan holde kontakten fremover.

Lagde nyttig mobilapp og veiledere

Organisasjonene i prosjektet satte i gang en konkurranse hvor folk kunne sende inn ideer til mobilapper som kan bedre tilgang til informasjon for personer med nedsatt syn. Denne konkurransen resulterte i en mobilapp hvor foreldre som har barn med synshemming kan ta opp lyden av fortellinger og eventyr slik at ungene kan høre og se illustrasjonene så mange ganger som de ønsker. Mange barn med synshemming har problemer med å se illustrasjoner på papir eller digitalt, men i denne appen kan de zoome inn og ut av illustrasjonene og høre historien samtidig.
De produserte også en veileder til foreldre som har barn med albinisme og en veileder om sysselsetting og mobilitet for unge med albinisme. Den sistnevnte veilederen inneholder nyttige tips til hvordan ungdommer kan delta på mobilitetsprosjekter i regi av Erasmus+ og hvordan de kan komme seg ut i jobbmarkedet. Europeiske ungdommer med albinisme deler også om hvilke fysiske og mentale utfordringer de møtte i løpet av skolegang og hvilke hjelpemidler de brukte for å fullføre utdanningen.
Ungdommene organiserte også en kampanje kalt «Hvite paraplyer» i Milano for å øke kunnskapen om albinisme.

Testet om en storby er tilrettelagt for mennesker med albinisme

I løpet av møtet i Milano testet ungdommene i hvilken grad byen tilbyr tilstrekkelige tjenester og løsninger for personer med synshemming og solintoleranse. Ungdommene vandret gjennom Milanos gater, og tok notater om forhold som er vennlige eller uvennlige for mennesker med albinisme. De hadde muligheten til å utforske ny teknologi som kan gjøre hverdagen deres lettere gjennom å bli guidet gjennom optisk og elektronisk IT-teknologi.

Ungdommer med albinisme fikk møte andre ungdommer i samme situasjon

Ville skape møteplasser for ungdommer med albinisme

I Norge fødes det kun et par barn hvert år med albinisme. Mennesker med denne diagnosen har nedsatt eller manglende evne til å danne pigmentet melanin, som gir farge i hud, hår og øyne. Mange har også veldig svakt syn. I og med at dette er en sjelden sykdom, er det vanskelig for ungdommer å treffe likesinnede. Norsk forening for albinisme deltok derfor i dette strategiske partnerskapet i lag med albinismeorganisasjoner fra Spania, Italia, England og Frankrike.

Formålet med prosjektet var å gjøre det mulig ungdommer med albinisme å møtes slik at de kunne utveksle erfaringer og dele informasjon med andre ungdommer med albinisme fra forskjellige land i tillegg til å utvikle nyttige ressurser.

Ungdommene ble godt kjent, og skal holde kontakten fremover

Mer informasjon om prosjektet

Søk støtte til et eget prosjekt

NB! Dette prosjektet fikk støtte før 2021, fra en støtteordning som ikke lenger er i bruk. Av dagens støtteordninger er det den som heter "Store samarbeidsprosjekt" som er mest aktuell for prosjekter som dette: