Informasjonen nedenfor gjelder støtteordningen Strategiske partnerskap, som du kunne søke på mellom 2014 og 2020. Her finner du informasjon om denne tidligere støtteordningen og hva du må gjøre dersom du har gjennomført et prosjekt med støtte herfra.

(Dersom du ønsker å søke om støtte til et prosjekt i perioden 2021-2027, sjekk ut de nye ordningene store samarbeidsprosjekter og små samarbeidsprosjekter).

Betingelser

 • Strategiske partnerskap er delt opp i to kategorier.
  • strategiske partnerskap for innovasjon der dere skal utvikle nye metoder, produkter eller ideer
  • strategiske partnerskap for utveksling av god praksis der dere skal styrke deltakerorganisasjonenes evne til å jobbe internasjonalt, styrke nettverk og legge til rette for utveksling og diskusjon av ideer og metoder
 • Et strategisk partnerskap må vare mellom 6 måneder og 3 år.
 • Dere være minst to organisasjoner i to Erasmus+-programland.
 • Aktivitetene i prosjektet må foregå i landene som er med i prosjektet.
 • Det er ingen begrensning på antall partnere, men dere får ikke støtte for mer enn ti organisasjoner – søkerorganisasjonen og inntil ni partnere.
 • Strategisk partnerskap for innovasjon skal utvikle noe nytt («intellectual output»).
 • Strategiske partnerskap på ungdomsfeltet må jobbe for å
  • øke kompetansen til unge og styrke unges deltakelse i demokratiet og arbeidsmarkedet
  • øke kvaliteten på ungdomsarbeidet
  • fremme utviklingen av politikk og policy på felter som spesielt berører ungdom, inkludert anerkjennelse av ungdoms deltakelse i ikke-formell læring eller
  • styrke den internasjonale dimensjonen i aktiviteter som er rettet mot ungdom
 • Prosjektet deres må ha som mål å gjøre noe positivt på ungdomsfeltet – det er til syvende og sist ungdom i Europa som skal dra nytte av prosjektet deres.

Til dere som skal levere sluttrapport

Lurt å vite

 • Detaljert informasjon om strategiske partnerskap finner du i programguiden, under "Key Action 2 - Strategic Partnerships". Her kan du se tidligere års versjoner av programguiden: ekstern lenke.