Under finner du informasjon om den tidligere støtteordningen Ungdomsinitiativ som du kunne søke på mellom 2014 og 2020, og hva du må gjøre dersom du er ferdig med et slikt prosjekt.

(Dersom du ønsker å søke om støtte til et prosjekt i perioden 2021-2027, sjekk ut den aktuelle ordningen ungdomsstyrte prosjekter).

Til dere som skal levere sluttrapport:

Betingelser

 • Ungdomsinitiativ skal bidra til entreprenørskap og et større sosialt engasjement blant ungdom.
 • Dere må være minst to grupper fra land i Erasmus+-programmet. Minst én av gruppene dere samarbeider med må komme fra et programland.
 • Dere må være minst 4 personer mellom 13 og 30 år i hver gruppe .
 • Dere må ha en voksen prosjektveileder hvis alle deltakerne i en gruppe er under 18 år.
 • Dere mellom 13 og 30 år må selv styre prosjekt fra start til slutt.
 • Planlegging, aktiviteter og etterarbeid må gjennomføres i løpet av en periode på 6 måneder til 3 år.
 • Dere kan søke om støtte til å
  • starte en klubb, frivillig organisasjon eller et sosialt entreprenørskap
  • utvikle og gjennomføre kurs og opplæring i entreprenørskap, særlig i sosialt entreprenørskap og IKT
  • starte positive tiltak i lokalsamfunnet, for eksempel støtte til utsatte grupper som eldre, minoriteter, innvandrere, funksjonshemmede
  • gjennomføre et kunst- eller kulturprosjekt

Lurt å vite

 • Detaljert informasjon om ungdomsinitiativ (kategorisert under strategiske partnerskap) finner dere i programguiden på nett.
 • Ungdomsinitiativ heter «Transnational Youth Initiative» på engelsk.
 • Ungdomsinitiativ er en underkategori i strategiske partnerskap og har derfor det samme søknadsskjemaet. Pass på at dere beskriver tydelig at dere søker om et ungdomsinitiativ og ikke et strategisk partnerskap.
 • Hvordan finne partner? Registrer gruppen deres i Erasmus+-databasen Otlas. Dere kan søke etter spennende prosjekter og organisasjoner dere vil samarbeide med. Dere kan også spørre om skolen deres eller en organisasjon dere kjenner til har kontakter i Europa.
 • Konkrete prosjekteksempler: lage en ungdomskafe, lage film eller dokumentar, utvikle brettspill, starte et naturvernprosjekt, lage en utstilling eller et teaterstykke.
 • Dere og alle partnerorganisasjonene i prosjektet må signere et partnermandat. Dette skjemaet finner dere i fanen Annexes i selve søknadsskjemaet. Det lastes ned per prosjekt sånn at toppteksten i dokumentet blir korrekt, så hvis dere sender inn flere søknader, må dere laste ned mandat tilhørende hver søknad.
 • 9 av 10 deltakerne i Erasmus+ ungdom-prosjekter sier at de har lært å samarbeide bedre i et internasjonalt team.