Under finner du informasjon om den tidligere støtteordningen Ungdomspolitiske møter, som du kunne søke på mellom 2014 og 2020, og hva du må gjøre dersom du er ferdig med et slikt prosjekt.

(Dersom du ønsker å søke om støtte til et prosjekt i perioden 2021-2027, sjekk ut den aktuelle ordningen ungdomsstyrte prosjekter).

Til dere som skal levere sluttrapport:

Betingelser

 • Ungdomspolitiske møter skal bidra til at dere blir hørt i ungdomspolitiske saker. Et ungdomspolitisk møte er
  • et møte, seminar, informasjonsarrangement eller en debatt om demokratisk deltakelse der dere diskuterer med beslutningstakere eller ungdomseksperter
  • et rollespill som simulerer demokratiske prosesser
  • et møte med beslutningstakere eller politikere der dere diskuterer tematikk som inkludering, deltakelse, helse, kultur, entreprenørskap eller andre emner i EUs ungdomsstrategi eller i EUs strukturerte dialog på ungdomsfeltet
  • ungdomspolitiske debatter og informasjonsaktiviteter i forbindelse med Den europeiske ungdomsuka, som EU arrangerer annenhvert år
  • møter eller spørreundersøkelser der ungdom blir spurt om hva de mener om demokratisk deltakelse
 • Dere må være minimum 30 deltakere mellom 13 og 30 år.
 • Prosjektet skal planlegges og styres av dere mellom 13 og 30 fra start til slutt.
 • I et nasjonalt ungdomspolitisk møte må alle deltakerne være bosatt i Norge og eventuelle partnerorganisasjoner være norske.
 • Et internasjonalt ungdomspolitisk møte må ha minimum én samarbeidspartner fra land i Erasmus+-programmet. Arrangementet må foregå i et av landene som er partner i prosjektet, og dette landet må være et programland.
 • Arrangementet må vare minst en dag à 6 timer.
 • Planlegging, aktiviteter og etterarbeid må gjennomføres i løpet av en periode på 3 måneder til 2 år.
 • Dere kan ikke søke om støtte til møter som er vedtektsfestede, så et årsmøte vil for eksempel ikke kunne få støtte.
 • Dere kan ikke søke om støtte til ren partipolitisk aktivisme, for eksempel valgkamp eller samlinger hvor man kun diskuterer intern partipolitikk. Sommerleire og andre åpne arrangementer som organiseres av partipolitiske ungdomsorganisasjoner kan likevel få støtte.

Lurt å vite

 • Detaljert informasjon om ungdomspolitiske møter finner dere i programguiden på nett.
 • Alle deltakerne må bekrefte at de har vært med på arrangementet ved å signere på en liste. Dere kan bruke denne malen. Pass på at dere har med dere listen og at absolutt alle signerer før aktiviteten er ferdig.
 • En beslutningstaker kan være alt fra en ordfører til en som jobber med ungdomsspørsmål i kommunen eller fylkeskommunen.
 • Arrangementet kan foregå i en av byene der EU-institusjonene ligger (Brussel, Frankfurt, Luxembourg, Strasbourg eller Haag) hvis dialog med beslutningstakere på europeisk nivå er en viktig del av prosjektet. Da trenger dere hverken partnere eller deltakere fra landet dere reiser til.