15 millioner kroner til ungdomsprosjekter!

Organisasjoner på ungdomsfeltet kan juble over innvilget støtte til ulike aktiviteter, og i år ser vi at flere kommuner også har funnet veien til EU-finansierte ungdomsprosjekter. Årets første søknadsrunde er endelig ferdig behandlet, og vi er glade for å dele ut 15 millioner kroner til 22 spennende prosjekter!

Hvert år kan du som ungdomsarbeider, ungdomsorganisasjon eller ungdom søke om midler til prosjektet ditt gjennom Erasmus+ ungdom. Det er flere mulige søknadsrunder hvert år, og i år var 23. februar første søknadsfrist. Da kunne du søke midler gjennom støtteordningene gruppeutvekslingopplæring for ungdomsarbeidereungdomsstyrte prosjekter og DiscoverEU Inclusion. 56 søknader ble levert innen kl 12:00 denne kalde torsdagen i februar. Ventetiden er nå over, og denne uka ble det klart at 22 av disse prosjektene fikk innvilget støtte. Den totale summen som deles ut er hele 15 millioner kroner.

Vi mottok søknader fra 8 av 11 fylker i Norge, og 7 av dem får innvilget støtte. Oslo stikker av med den største summen på ca. 2,3 millioner kroner - tett etterfulgt av Viken, Møre og Romsdal og Trøndelag, som får utdelt rundt 2 millioner kroner hver til ulike prosjekter i hvert sine fylker.

Flere kommuner har funnet veien til EU

Vi synes det er spennende at flere kommuner har funnet veien til EU-portalen for å lage prosjekter som beriker ungdommers liv. Steinkjer kommune i Trøndelag har brukt Erasmus+-prosjekter flittig helt siden 1996, og skal i år igjen i gang med en gruppeutveksling for ungdommer. Denne gangen samarbeider de med Karmøy kommune, samt ungdomsgrupper fra Island og Litauen. Fritidsenheten i Skien kommune har oppdaget den relativt nye ordningen DiscoverEU Inclusion, som handler om å kunne sende ungdommer på interrail. Prosjektet deres "Turbo på tur" gir ungdommer med ulike funksjonsnedsettelser muligheten til å oppdage Europa med tog.

I 2019 var ungdommer fra Steinkjer på utveksling med ungdommer fra Kroatia og Irland. Trønderkommunen har vært flittige brukere av Erasmus+-programmet siden 1996.

Stad kommune i Vestland søker for første gang, og får innvilget rundt 650 000 kroner til det Ungdomsstyrte prosjektet "Ung i Stad". Målet er å styrke unges mulighet til å delta i meningsfulle aktiviteter, og utvikle løsninger og verktøy som kan bidra til dette. De skal gjennomføre fire ulike aktiviteter i løpet av en toårsperiode, der to av disse er konferanser - en konferanse som setter klimaspørsmål på agendaen, og en konferanse med tema psykisk helse, søvn, kosthold og fysisk aktivitet. I tillegg planlegger de en livsstilskole, og et kompetansehevingsprogram med fokus på innovasjon og nytenkning i ungdomsrådet og frivilligheten.

Akkreditering

Utover å søke om støtte til enkeltprosjekter kan man søke om å bli en såkalt akkreditert organisasjon gjennom ordningen Akkreditering. Akkreditering er en mulighet for erfarne organisasjoner å gjennomføre regelmessige Erasmus+-prosjekter gjennom flere år, uten å måtte levere en omfattende søknad hver gang. Får man godkjent søknad om akkreditering kan man gjennomføre flere Erasmus+-prosjekter som en del av sitt langvarige, strategiske ungdomsarbeid. Både Nesodden Idrettsforening og Creative Connections Norway har funnet veien til status som akkreditert, og begge skal i gang med prosjekter - Nesodden Indrettsforening skal gjennomføre en gruppeutveksling og en opplæring for ungdomsarbeidere, mens Creative Connections skal ha seks aktiviteter innenfor sjangeren Opplæring for ungdomsarbeidere, som kan se ut på forskjellige måter ut i fra organisasjonens behov: det kan for eksempel være utveksling, studietur, jobbhospitering, kurs, eller noe annet.

Slik fordeler søknadene seg

 • Gruppeutveksling: Av 34 søknader ble 9 innvilget.
 • Opplæring for ungdomsarbeidarar: Av 9 søknader ble 4 innvilget.
 • Ungdomsstyrte prosjekt: Av 11 søknader ble 5 innvilget.
 • DiscoverEU Inclusion Action: Av 2 søknader ble 2 innvilget.

I tillegg har vi i nå to organisasjoner som har status akkreditert, som skal i gang med hvert sitt prosjekt i år.

Antall søknader som kom inn, sortert etter fylke:

 • Oslo: 18
 • Viken: 18
 • Vestland: 6
 • Møre og Romsdal: 5
 • Trøndelag: 4
 • Vestfold og Telemark: 2
 • Rogaland: 2
 • Innlandet: 1
 • Nordland: 0
 • Agder: 0
 • Troms og Finnmark: 0

Slik fordeler pengene seg på de ulike ordningene

Totalt vil over 5,4 millioner kroner bli delt ut til de ni gruppeutvekslingene. Hvert prosjekt får ulik støtte basert på antall møter og utvekslinger, antall deltakere, reiseavstand, osv. Det minste prosjektet vil få rundt 250 000 kroner, mens det største prosjektet får innvilget over en million kroner. Dette viser at en kan søke om støtte til både små, mellomstore og store prosjekter, alt ettersom hva man har behov for og kapasitet til.

De fire prosjektene innenfor ordningen opplæring for ungdomsarbeidere får omtrent 2,4 millioner kroner fordelt mellom seg.

De fem ungdomsstyrte prosjektene får totalt rundt 2,7 millioner kroner delt ut. Maks sum på denne ordningen er 60 000 euro, noe som tilsvarer ca 700 000 norske kroner. Noen av prosjektene har søkt og fått tildelt opp mot maksbeløp, mens det minste prosjektet har fått innvilget rundt 175 000 kroner.

De to søkerne til ordningen DiscoverEU Inclusion får henholdsvis ca. 70 000 og 120 000 kroner til sine prosjekter - til sammen ca. 190 000 kroner.

De to akkrediterte organisasjonene får til sammen utdelt 3,7 millioner kroner.

Slik fordeler pengene seg på de ulike fylkene

 • Oslo: Ca. 2,3 millioner kroner
 • Viken: Ca. 2 millioner kroner
 • Møre og Romsdal: Ca. 2 millioner kroner
 • Trøndelag: Ca. 1,9 millioner kroner
 • Vestland: Ca. 1,3 millioner kroner
 • Vestfold og Telemark: Ca. 600 000 kroner
 • Innlandet: Ca. 400 000 kroner
 • Nordland: 0 kroner
 • Rogaland: 0 kroner
 • Agder: 0 kroner
 • Troms og Finnmark: 0 kroner

Alle tall i kroner er omtrentlige. Støtten blir utbetalt i euro, og eksakt eurobeløp blir fastsatt i kontrakten.

Søknadsrunder i 2023

Som i fjor er det i 2023 fire søknadsfrister

 • Søknadsrunden med frist 23. februar 2023 – resultatet publiseres innen 5. mai 2023
 • Søknadsrunden med frist 22. mars 2022 – resultatet publiseres i slutten av juni 2023
 • Søknadsrunden med frist 4. mai 2022 – resultatet publiseres i slutten av juni 2023
 • Neste søknadsfrist for alle støtteordningene er 4. oktober 2023 kl. 12:00. Resultatet publiseres i starten av desember 2023.

NB: Egne regler og runder gjelder for DiscoverEU-konkurransen for 18-åringer

Ta kontakt med oss dersom du har en prosjektidé du ønsker å få tilbakemelding på, eller trenger veiledning.