Akkreditering

En akkreditering skal gi organisasjoner en forenklet, forutsigbar og fleksibel måte å gjennomføre mobilitetsprosjekter på. Med en godkjent akkreditering trenger du ikke sende inn en fullstendig søknad hver gang du søker om støtte.

Organisasjoner som ønsker å gjennomføre regelmessige prosjekter og som ønsker å bruke Erasmus+-programmet som del av en langsiktig og strategisk plan for ungdomsarbeidet, bør søke om en akkreditering. Søknaden kan sendes inn når som helst, og følger ikke søknadsfristene til de ordninære utlysningene.

Foreløpig gjelder akkrediteringen for ordningene gruppeutveksling og opplæring for ungdomsarbeidere.

Dersom dere ikke gjennomfører regelmessige prosjekter eller har langsiktige planer, kan dere søke om støtte til prosjekter gjennom de ordinære utlysningene.

Hvem kan søke

 • Offentlige eller private organisasjoner

Betingelser

 • Dere må ha kapasitet til å gjennomføre den foreslåtte langsiktige aktivitetsplanen.
 • Dere må ha stabile og tilstrekkelige finansieringskilder for å opprettholde de vanlige aktivitetene deres mens dere gjennomfører de foreslåtte Erasmus-aktivitetene.
 • Organisasjonen som står som søker må ha minst to års erfaring med å gjennomføre prosjekter på ungdomsfeltet, men trenger ikke å være tidligere bruker av Erasmus+-programmet.
 • Dere må gjøre dere kjent med kvalitetsstandarden for Erasmus+ og respektere denne.
 • Les alle betingelsene og søknadskriteriene her. 

Søknadsfristen er 1. oktober

Fristen for å søke om akkreditering fra og med 2025 er 1. oktober 2024 kl 12:00. Fristen for å bli akkreditert i 2024 har gått ut.

Fristen for akkrediterte organisasjoner til å søke støtte til akkrediterte prosjekter er 20. februar 2024 kl 12:00.

Kom i gang med prosjekt og søknad

Lurt å vite

 • Akkrediteringen gjelder i perioden 2021 til 2027. Dere må oppfylle betingelsene for akkrediteringen og kvalitetsstandardene som følger med denne.
 • Akkrediteringen gjelder kun for ungdomsdelen av Erasmus+.
 • Akkrediterte organisasjoner kan søke om støtte til gruppeutveksling og opplæring for ungdomsarbeidere. Etter hvert vil dere også kunne inkludere den nye aktivitetstypen Ungdomsstyrte prosjekter i søknad om støtte til aktiviteter. Dere kan søke om støtte til de andre prosjekttypene i de ordinære utlysningene.
 • Når dere har mottatt akkrediteringen kan dere søke om aktivitetsstøtte. Dere trenger ikke lage en detaljert søknad siden de langsiktige planene allerede er beskrevet i akkrediteringssøknaden, dere beskriver bare hvilke aktiviteter (type og antall) dere ønsker å gjennomføre og antall deltakere.
 • Dersom dere har en akkreditering, kan dere ikke søke om støtte til gruppeutveksling og opplæring for ungdomsarbeidere  i de ordinære utlysningene. Men dere kan være med som partner i slike søknader.
 • Dere kan kun søke en gang per utlysning.
 • Dere er garantert et minstebeløp når dere søker om støtte til aktiviteter (dette beløpet er på nåværende tidspunkt ikke fastsatt).
 • Dersom dere ikke søker om støtte minst en gang i løpet av tre år, kan dere miste akkrediteringen.
 • Her kan du se budsjettet tildelt akkrediterte prosjekter i 2024.
 • Vil du ha mer informasjon? Se webinaret vi gjennomførte.

Einar Rafn Guðbrandsson

Kontaktperson for frivillig arbeid

466 15 243