Lag et prosjekt – steg for steg

En veiledning til dere som skal lage et prosjekt og søke om støtte.

01 - Ta kontakt med oss!

Og hold den.

Har dere en god idé og har lyst til å søke prosjektmidler fra Erasmus+ ungdom, hjelper vi dere gjerne i gang med søknaden. Er dere usikre på hvilken støtteordning som passer best for dere, får dere veiledning av oss. Og dere: husk at selv om søknadsskjemaene til EU kan se litt overveldende ut første gang, har vi gjort dette mange ganger før. Vi kan bistå dere gjennom hele prosessen. Dere finner oss her.

02 - Finn partner!

De fleste støtteordningene  innenfor Erasmus+ ungdom krever at dere gjennomfører prosjektet deres sammen med en internasjonal partner. Kanskje dere er del av et internasjonalt nettverk, eller har en vennskapskommune dere samarbeider godt med? Har dere en partner allerede, er dere klare til å begynne planleggingen sammen med dem. Mangler dere partner, kan dere søke i Otlas-portalen, eller aller helst bli med på et kontaktseminar hos oss. Der møter dere organisasjoner fra hele Europa som jobber med det samme som dere, og kanskje kan dere finne en samarbeidspartner dere har lyst til å gjennomføre et prosjekt sammen med. Når det dukker opp et kontaktseminar som er aktuelt for norske søkere, legger vi det ut her.

03 - Planlegg!

Hva vil dere oppnå med prosjektet deres? Hvem skal dere involvere? Hvilke behov ønsker dere å dekke? Og hvordan skal dere få det til?

Bruk gjerne spørsmålene i søknadsskjemaet til å hjelpe dere å planlegge prosjektet. Jo bedre dere beskriver målene for prosjektet og hvordan dere skal gjennomføre det, desto høyere skår får søknaden av oss. Her finner dere tips til hvordan du skriver en god søknad.

04 - Send inn søknad

Søknaden må sendes inn gjennom EU sin søknadsportal. Om det er første gang dere søker må dere først opprette et OID-nummer og en EUlogin.  I søknadsskjemaet skal dere beskrive hva prosjektet handler om, hvem som søker, hvorfor og hvordan dere skal gjennomføre det og hvilke resultater dere skal oppnå. Dere blir også bedt om å forklare budsjettet deres.

Skjemaet er på engelsk, men dere må gjerne skrive svarene på norsk. Har dere spørsmål om søknadsskjemaet er det bare å ta kontakt.

Det er flere søknadsfrister hvert år. Her finner dere årets frister. Husk at fristen alltid er kl 12:00 på dagtid.

05 - Gjennomfør prosjektet!

Når dere har søkt om støtte fra oss, tar det ca. to måneder før dere får svar på søknaden. Svaret blir sendt til organisasjonens digitale postkasse. Dere vil få en kontrakt som dere må lese nøye gjennom, skrive under, og sende tilbake til oss. Noen uker etter at kontrakten er signert, mottar dere pengene fra oss.  Da er det bare å sette i gang med prosjektet!

06 - Spre resultater!

Vis fram hva dere har fått til! Gjør prosjektet deres kjent for andre, og formidle resultatene dere har oppnådd slik at andre kan ha nytte av det dere har fått til. Resultater kan vises fram i EU sin prosjektportal, i lokalavisa, eller gjennom andre medieplattformer dere mener er nyttige for deres prosjekt. Materiell som dere lager i forbindelse med prosjektet må ha EU-logoen og info om at prosjektet er støttet av EU. Her finner dere våre tips til hvordan dere kommuniserer godt om prosjektet deres.

07 - Rapporter!

Når prosjektperioden er over har dere 60 dager på dere til å fylle inn en rapport. Her skriver dere hvordan prosjektet har gått, hvem som har deltatt og hva dere har oppnådd. Dere må alltid ha med signaturliste fra deltakere, og i noen tilfeller må dere også laste opp kvitteringer. Detaljene for hva dere må ha med i rapporten står i kontrakten og vedleggene dere får før prosjektet starter.

Spesifikke kriterier finner du under hver enkelt støtteordning.