Lag en god søknad

Det er mange ting som må eller bør være med i et Erasmus+ ungdom-prosjekt hvis dere skal komme over poenggrensen for å kunne få støtte. Prosjekter som får 60 av 100 poeng eller mer er med i konkurransen om midlene. På denne siden finner dere informasjon om alt dere bør ha tenkt på før dere sender inn søknaden.

1. Sjekk om prosjektet deres er i tråd med målene i Erasmus+

Skal du lage et ungdomsprosjekt i Erasmus+, må det være i tråd med både hovedmålene i Erasmus+ og de spesifikke målene for ungdomsdelen av programmet.

2. Sjekk hva som er prioriterte temaer for perioden 2021-2027

Erasmus+ jobber i syvårssykluser, og hver programperiode har noen prioriterte temaer. Det betyr at du i søknaden kan gjøre lurt i å si noe om hvordan prosjektet ditt treffer på én eller flere av disse prioriteringene. I syvårsperioden 2021 til 2027 er dette prioriterte områder:

  • inkludering og mangfold
  • miljø og bærekraft
  • digitalisering
  • medvirkning og deltakelse

3. Lag et godt aktivitetsprogram

Dere må lage et aktivitetsprogram for hver aktivitet dere planlegger å gjennomføre i løpet av prosjektperioden dere søker støtte til. Enten dere skal ha en fem dagers utveksling eller et tre dagers arrangement, må det følge med et program for alle dagene. Mal for timeplan og aktivitetsprogram finner dere i søknadsskjemaet.

For store og små samarbeidsprosjekter gjelder egne retningslinjer. I søknaden må dere liste opp aktivitetene i såkalte "arbeidspakker" (work packages).

4. Les om ikke-formell læring

Prosjekter som skal få støtte gjennom Erasmus+ ungdom må være basert på ikke-formell læring.

5. Youthpass

Et Erasmus+ ungdom-prosjekt skal skape god mestring og læring for deltakerne, og det skal anerkjenne denne læringen. En måte å anerkjenne hva deltakerne har lært er ved å bruke Youthpass.

Youthpass er et deltakerbevis og læringsverktøy som beskriver aktivitetene deltakerne har vært med på. Det er en attest på at de ved å delta på internasjonale aktiviteter har fått kompetanse som er verdifull både for dem selv og for samfunnet.

Youthpass gir dere også en nyttig verktøykasse for læringsaktiviteter.

6. Spesifikke søknadskriterier

Hver støtteordning har en rekke kriterier som søknadene vurderes etter. Vi anbefaler dere å ha sett på vurderingskriteriene for den ordningen dere skal søke på.

Lurt å vite:

Visste du at det finnes en nettressurs som hjelper deg å sørge for god kvalitet og godt samarbeid i ungdomsprosjekter? Sjekk ut «Quality Mobility App» (ekstern lenke).