24 millioner kroner i støtte til ungdomsprosjekter

Demokratisamling på Utøya, improvisasjonsteater og internasjonal ungdomsutveksling i Finnmark. Disse prosjektene går inn i sommeren med støtte fra Erasmus+ ungdom.

Hvert år kan du som ungdomsarbeider, ungdomsorganisasjon eller ungdom søke om midler til prosjektet ditt gjennom Erasmus+ ungdom. Nå er det klart hvem som fikk innvilget søknaden de sendte inn til oss i vår.

I de to siste søknadsrundene (ved fristene 22. mars og 4. mai) mottok vi henholdsvis 31 og 64 søknader. 25 av disse prosjektene fikk innvilget støtte. Den totale summen som deles ut nå er i overkant av 24 millioner kroner. Vi vil si tusen takk for alle gode søknader, og er glade for å kunne dele ut denne potten til spennende prosjekter før vi tar sommerferie.

Hva går pengene til?

Her er eksempler på noen av prosjektene som nå har fått støtte:

 • Hammerfest kommune har fått omtrent 590 000 kroner til et utvekslingsprosjekt med ungdommer fra Norge, Slovenia og Polen. Sju ungdommer og to ungdomsarbeidere fra hvert land skal tilbringe en uke sammen i Kvalsund, Alta og Hammerfest i mars neste år. Prosjektet tar opp utfordringer som har oppstått som følge av isolasjonen under covid-19-pandemien, som for eksempel sosial angst og økt bruk av sosiale medier. Ungdommene skal jobbe med å bli mer bevisst på fornuftig bruk av sosiale medier, og bli bedre på å kommunisere med folk fra andre kulturer enn dem selv. Ideen til prosjektet kom da ungdommene fra de forskjellige landene traff hverandre på et kurs i regi av Erasmus+ i Praha i fjor.
 • RE:ACT Volda har fått rett i overkant av 400 000 kroner til å lage et interaktivt kurs for ungdomsarbeidere som jobber med ungdom med innvandrer- og flyktningbakgrunn. Ungdomsarbeidere fra Norge, Ungarn, Tyskland, Polen, Georgia, Italia og Spania skal møtes i Volda og jobbe med ulike drama- og teaterteknikker i ungdomsarbeid. De skal lære verktøy som storytelling og improvisasjonsteater.  
 • Jessheim videregående skole har fått omtrent 700 000 kroner til en seks dagers samling på Utøya i høst, der målet er å styrke ungdoms deltakelse i demokratiet. Ungdommer fra Norge, Sverige, Finland, Latvia, Estland, Island, Litauen, Tyskland, Danmark, Belgia, Østerrike og Polen skal møtes, bli kjent og samarbeide om å simulere et europeisk parlament.
 • CREATORIUM har også fått rett i overkant av 700 000 kroner. I løpet av 16 måneder skal de jobbe med å øke den digitale kompetansen til ungdomsarbeidere som jobber innen kulturelle og kreative virksomheter, og gjøre dem i stand til å ta i bruk ny teknologi i sitt arbeid med ungdom. Ungdomsarbeiderne som er involvert kommer fra Norge, Belgia og Tyrkia.

Slik fordeler søknadene seg

 • Små samarbeidsprosjekter: Av 32 søknader ble 5 innvilget
 • Store samarbeidsprosjekter: Av 15 søknader ble 3 innvilget
 • Gruppeutveksling: Av 36 søknader ble 9 innvilget.
 • Opplæring for ungdomsarbeidere: Av 7 søknader ble 3 innvilget.
 • Ungdomsstyrte prosjekt: Av 6 søknader ble 5 innvilget.

Antall søknader per fylke

Vi mottok søknader fra 10 av 11 fylker i Norge.

 • Oslo: 32
 • Viken: 36
 • Vestland: 12
 • Møre og Romsdal: 4
 • Vestfold og Telemark: 3
 • Trøndelag: 2
 • Troms og Finnmark: 2
 • Rogaland: 2
 • Innlandet: 1
 • Nordland: 1
 • Agder: 0

Slik har vi fordelt pengene på de ulike ordningene

Totalt blir omtrent 4,7 millioner kroner delt ut til 9 gruppeutvekslinger og 2,5 millioner kroner til 5 ungdomsstyrte prosjekter. De 3 prosjektene som handler om opplæring for ungdomsarbeidere får omtrent 1,4 millioner kroner. De 5 små samarbeidsprosjektene får omtrent 3,2 millioner og de 3 store får omtrent 12,3 millioner kroner.

Mest støtte til Oslo, Viken og Vestland

 • Oslo: ca. 7,95 millioner kroner
 • Viken: ca. 7 millioner kroner
 • Vestland: ca. 5,5 millioner kroner
 • Møre og Romsdal: ca. 1,4 millioner
 • Vestfold og Telemark: ca. 1,4 millioner kroner
 • Troms og Finnmark: ca. 590 000 kroner
 • Rogaland: ca. 350 000 kroner

Alle tall i kroner er omtrentlige. Støtten blir utbetalt i euro, og eksakt eurobeløp blir fastsatt i kontrakten.

Neste søknadsfrist

Neste søknadsfrist for alle støtteordningene er 4. oktober 2023 kl. 12:00. Resultatet vil bli klart i løpet av desember 2022.

Ta kontakt med oss dersom du har en prosjektidé du ønsker å få tilbakemelding på, eller trenger veiledning.