Året som gikk: 2022

2022 nærmer seg slutten, og det har vært et spennende år for norsk og europeisk ungdomsarbeid. Vi oppsummerer året i Erasmus+ ungdom.

I gang igjen etter pandemien

Vi er nå godt i gang med den nye programperioden for Erasmus+, som går i syvårssykluser. Perioden, som begynte i 2021, fikk en utfordrende start, med nedstengninger, restriksjoner og vanskeligheter med å gjennomføre internasjonale prosjekter. I tillegg har Europa og resten av verden vært preget av invasjon av Ukraina i nesten hele 2022.

De siste årene har i det hele tatt vært krevende for hele ungdomsfeltet, og vi har fulgt spent med på debatter med temaer som "ungdomsarbeid etter pandemien" og "hvordan står det til med ungdommer nå". Førstnevnte var tema for en debatt vi arrangerte på Arendalsuka i år.

Som en respons på at unge mennesker har måtte ofre mye de siste to årene utnevnte EU 2022 som Europeisk ungdomsår, noe vi har markert over hele landet.

I 2022 har vi sett at søknadene om prosjektstøtte fra Erasmus+ ungdom har begynt å ta seg opp igjen. Vi mottok over 160 søknader i 2022, og har innvilget ca. 40% av disse. Søknadene kommer fra hele landet. Vi har også innvilget en søknad om akkreditering. Mange av prosjektene som ble satt på vent i 2020 og 2021 har endelig blitt gjennomført. Vi syns også det var fint å kunne annonsere at EU har justert de faste satsene for 2023 i mobilitetsprosjekter på grunn av økte kostnader.

Selv om de fleste prosjektene som får støtte av Erasmus+ ungdom er internasjonale, har vi også sett flere lokale ungdomsprosjekter blitt gjennomført i 2022. Fra Lindesnes i sør til Hammerfest i nord har ungdommer selv vært med å gjennomføre konferanser. Både disse og flere prosjekter kan du lese om på våre prosjektsider.

Ungdommene i Guttekonferansen-komiteen. Fra venstre: Elias Holmgren, Chris Martin Tornvik-Pedersen, Viktor Tandberg, Amund Frønning, Jørgen Kristiansen, Emil Andre Hatlem og Sondre Torarin Sætereng (Foto: Hammerfest kommune)

Under finner du oppsummeringene av hvilke prosjekter som fikk støtte etter hver søknadsrunde:

Interrail for alle

2022 var året der vi fikk dele ut gratis interrailbilletter til 18-åringer gjennom støtteordningene DiscoverEU og DiscoverEU Inclusion. Disse ordningene har som mål at ungdommer skal få muligheten til å reise gjennom Europa med tog for å bli bedre kjent med både nye mennesker, nye kulturer, og seg selv. I tillegg til å dele ut interrailbilletter i konkurranserundene våren og høsten 2022 har vi hatt vår første søknadsrunde for DiscoverEU Inclusion, der ungdomsarbeidere og organisasjoner kan søke om støtte på vegne av ungdommer som vil reise på togtur i Europa.

I tillegg til å gi ungdommer i Norge muligheten til å reise utenlands, har vi hatt stor suksess med å arrangere aktiviteter i Norge for tilreisende ungdommer fra hele Europa. Blant annet har reisende til Norge i sommer kunnet delta som frivillige på Melafestivalen i august, der overnatting i Oslo var inkludert.

Europeisk ungdomsår 2022

To år med omfattende smitteverntiltak hadde inngripende konsekvenser for unges jobbmuligheter, studier, reiseplaner og sosialt liv. Derfor annonserte EU i slutten av 2021 at 2022 skulle bli året da ungdommer tok livet tilbake. Nesten 9000 arrangementer har blitt gjennomført over hele Europa for å markere Ungdomsåret. I Norge lyste vi ut midler til lokale prosjekter som bidro til formålet med Ungdomsåret, og 16 organisasjoner og kommuner fikk støtte. Disse prosjektene inkluderer blant annet kampanjearbeid, faglige samlinger og demokratiopplæring for ungdommer og ungdomsråd.

Vi deltok også på sluttkonferansen i Brussel med en ungdomsarbeider og en ungdomsrepresentant.

Vi gjennomførte også en fotokonkurranse for ungdommer om medvirkning og deltakelse i lag med HK-dir. Se vinnerbildet og andre bidrag her.

Erasmus 35 år

Erasmus-programmet ble opprettet for 35 år siden. For å markere dette, inviterte EU til en stor markering i Brussel med tidligere Erasmus+-deltakere. Fra Norge deltok blant annet representanter fra Williams-foreningen og Ungdomsrådet i Lindesnes . Frida fra Lindesnes fortalte om hvordan de jobber med medvirkning og ungdomsdeltakelse i ungdomsrådet i en parallellsesjon, til stor interesse for tilhørerne. Hun fikk også tatt en liten prat med Mariya Gabriel, som er EU-kommisær for forskning, innovasjon, utdannelse, kultur og ungdom.

Tidligere i høst inviterte også EU inviterte 35 tidligere Erasmus+-deltakere til et møte med høytstående EU-politikere for å dele erfaringer og diskutere hvordan programmet kan bli bedre. Fra Norge deltok Luqman Wadood, som står bak debattnettstedet Jeune.no.  

Nytt navn: Erasmus+ ungdom

På forsommeren 2022 fikk vi nytt navn: Erasmus+ ungdom. Med det fikk vi også ny logo, ny nettside, ny e-postadresse og flotte, nye illustrasjoner til vår visuelle profil. Vi er svært fornøyde og gleder oss over å kunne være enda mer gjennomførte i vår kommunikasjon med søkere, støttemottakere, samarbeidspartnere, og allmennheten for øvrig.

I 2022 fikk vi to nye kolleger og vi er nå 12 stykker til sammen i avdelingen Erasmus+ ungdom i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet på Helsfyr i Oslo. I tillegg har vi fått flere lokalkontakter, som er representert i alle fylkene. Vi har også ønsket velkommen til flere ungdommer i EuroPeer-nettverket. Dette er ungdommer som har deltatt på prosjekter gjennom Erasmus+ ungdom og som nå engasjerer for å spre informasjon om muligheter i utlandet for ungdommer. 

Inspirerende konferanser og samlinger

I år har vi arrangert flere kurs og konferanser, blant annet et kontaktseminar på Utøya i mai, en Erasmus+ ungdom-konferanse i Oslo i juni, to spennende kurssamlinger på Haraldsheim i Oslo i oktober og november, samt en stor konferanse på Helsfyr i Oslo for ungdomsarbeidere i Norden. Vi har også gjennomført en rekke webinarer og vi deltok også på Arendalsuka med stand hele uken og et arrangement om ungdomsarbeid etter pandemien. Vi har også hatt innlegg og workshops på konferanser og samlinger over hele landet, inkludert i Alta, Bodø, Bergen og Drammen.

I månedsskiftet mai/juni arrangerte vi et svært vellykka kontaktseminar på Utøya, der både ungdomsarbeidere og ungdommer var velkomne. Deltakerne fikk jobbe med prosjektideer samtidig som de møtte potensielle prosjektpartnere fra andre land. Et tilsvarende seminar vil bli arrangert i 2023: Se kurset her.

Fra kontaktseminar for ungdommer og ungdomsarbeidere på Utøya i 2022. Foto: Gry Nesse

Erasmus+ ungdom-konferansen i juni hadde vi mye å feire. Vi ville gjøre en ordentlig markering ut av den nye syvårsperioden 2021-2027, som vi kun fikk markert digitalt året før. Vi ønsket også å løsne startskuddet for 2022 som europeisk ungdomsår, samt markere at Erasmus+-programmet fylte 35 år i 2022. Vi viste fram vårt nye navn og nye logo, og vi inviterte både nye og gamle støttemottakere, så vel som EUs ambassadør til Norge.

I oktober arrangerte vi samlingen Municipalitites 4 Democracy i Oslo, der kommuneansatte fikk jobbet med å styrke ungdomsmedvirkning i sine kommuner. I kjernen av seminaret stod verktøyet Democracy Reloading som er spesielt utviklet for at kommuner kan bli kjent med sine styrker og svakheter når det kommer til å involvere ungdom i beslutninger. I ukene og månedene etter samlingen blomstret samarbeidet mellom kommuner fra ulike land som ville sette i gang med et prosjekt som følge av kurset. De norske kommunene Færder, Salangen og Sula er for eksempel allerede i gang med å planlegge å søke om støtte til en gruppeutveksling mellom ungdomsrådene i sine egne kommuner, samt ungdomsråd i Slovenia og Portugal.

I november arrangerte samlet vi ungdomsarbeidere fra 17 land som ønsket å legge enda bedre til rette for læring i sitt arbeid. I løpet av en hel uke fikk deltakerne tid, rom og støtte til å jobbe med seg selv som tilrettelegger for unges læring gjennom ungdomsarbeid. Deltakerne fikk blant annet utforske potensialet for læring i ungdomsarbeid, reflektere over sin egen rolle, og de fikk praktiske verktøy og metoder for å legge til rette for læring. Blant annet prøvde de seg på kortspillet Learning out of the box, som tilbyr en morsom og engasjerende måte å snakke om læring på for ungdomsarbeidere.

Fra samlingen Tunin In på Haraldsheim i Oslo 1.-6. november 2022.

På tampen av året var Erasmus+ ungdom vertskap for en stor nordisk konferanse i Oslo. 155 deltakere fra Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island var strålende fornøyd etter en halv uke med inspirasjon, nettverksbygging og kunnskap. Denne nordiske temakonferansen, som vi arrangerer for de som har fått støtte fra ungdomsdelen av Erasmus+, holdes hvert år i ett av de nordiske landene. Tema i 2022 var strategisk bruk av ungdomsprogrammene i EU.

Gulesin fra det norske kontoret var en av talerne på den nordiske temakonferansen 2022. Foto: Lillian Solheim/Erasmus+ ungdom

Vi ser tilbake på et begivenhetsrikt år, og gjør oss klare for 2023. Vi ønsker alle våre venner god jul og et godt nytt år!