Introduksjon til Erasmus+ ungdom

Velkommen til introduksjonswebinar om Erasmus+ ungdom 4. september. Ta med matpakka, og få oversikt over alle mulighetene som finnes for ungdom og deg som jobber med ungdom!

Program mandag 4. september:
10:45 - 11:30 Introduksjon til mulighetene i Erasmus+ ungdom
11:30 - 12:00 Åpent forum: Still spørsmål, del ideer (eller frustrasjoner!) og utveksle erfaringer.

Påmeldingsfrist fredag 1. september.

Du vil få tilsendt Teams-lenke til den e-postadressen du legger inn i skjemaet. Ta gjerne med en kollega som trenger dette webinaret, eller tips noen du kjenner!

Mer om Erasmus+ ungdom
Onsdag 4. oktober 2023 (kl 12:00 på dagen) er neste frist for å søke støtte gjennom følgende ordninger:
- Gruppeutveksling
- Opplæring for ungdomsarbeidere
- Ungdomsstyrte prosjekter
- DiscoverEU Inclusion
- Små samarbeidsprosjekter
- Store samarbeidsprosjekter

I tillegg er 19. oktober frist for å søke om å få status som akkreditert organisasjon fra 2024.

I oktober får vi også en ny DiscoverEU-interrailkonnkurranse for 18-åringer.

Mye spennende, med andre ord, og desto bedre grunn til å komme på infomøte 4. september!

Vel møtt!